Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

Ajoneuvojen toiminnallinen turvallisuus (SOTIF)

Ajoneuvojen turvallisuus on autoteollisuudelle tärkeä aihe. Ajoneuvoihin sisältyvien automatisoitujen ajotoimintojen määrä kasvaa jatkuvasti. Näihin toimintoihin liittyvä hyväksyttävä turvallisuustaso edellyttää kohtuuttoman riskin puuttumista kaikista suunniteltuun toiminnallisuuteen ja sen toteutukseen liittyvistä tapahtumista, mukaan lukien vioista johtuvat vaarat sekä spesifikaatioiden tai suorituskyvyn puutteet.
Standardisarja ISO 26262 määrittelee toiminnallisen turvallisuuden järjestelmän toimintahäiriön aiheuttamista vaaroista johtuvan kohtuuttoman riskin puuttumiseksi. Sarjassa käsitellään kuinka vaara-analyysi ja riskinarviointi suoritetaan ajoneuvotason vaarojen ja niihin liittyvien turvallisuustavoitteiden määrittämiseksi. Lisäksi sarjassa käsitellään vaatimuksia ja suosituksia satunnaisten laitteistovikojen ja järjestelmällisten vikojen välttämiseksi ja hallitsemiseksi, jotka voivat rikkoa turvallisuustavoitteita.

Nyt tämän alueen peruspakettia on täydennetty ja laajennettu ISOn julkaisemalla uudella standardilla ISO 21448:2022 – Road vehicles — Safety of the intended functionality / Toiminnallinen turvallisuus.(siirryt toiseen palveluun)

Standardi kattaa toiminnallisuudet joissa tilannetietoisuus (situational awareness) on turvallisuuden kannalta oleellista ja se luodaan monimutkaisia antureita ja algoritmeja käyttäen. Standardissa käsitellään SAE:n automaatiotasot 1 – 5. Käsitelty SOTIF-prosessi ohjaa tunnistamaan mahdollisimman kattavasti vaaratilanteet ja skenaariot, joissa saattaa esiintyä vaarallisen käyttäytymisen laukaisevia olosuhteita. 

ISO TC 22/SC 32 komitean uusina työkohteina valmistellaan erikseen ohjelmistoihin sekä tekoälyyn liittyvää standardia toiminnalliseen turvallisuuteen liittyen. Nämä ja muu älyliikenteeseen liittyvä standardisointivastuu Suomessa on  YTL:n standardisointiryhmällä YTL/002 Älyliikenne, joka seuraa kansainvälistä standardisointia – 

Lisätietoja
Kimmo Konkarikoski
Yhteinen Toimialaliitto