Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

Alueellisen raideliikenteen tilaamiseen kehitteillä säädöspohjaa

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistelemassa toimintamallia alueellisen henkilöliikenteen tilaamismalliksi. Tavoite uudistuksesta asetettiin hallitusohjelmassa. Suomessa monilla kaupunkiseudulla, isommilla työpaikoilla ja matkailulla on ollut kiinnostusta asiaan, myös rajat ylittävässä hankkeessa Ruotsin puolelle.

Olennainen asia uudistuksessa on, mikä taho olisi toimivaltainen viranomainen, joka valmistelee hankintaprosessin ja mahdollisesti kilpailuttaa sen. EU-säädökset määrittävät paljon velvoittavaa sisältöä toimintatavoille, milloin julkisen palvelun velvoitetta voidaan soveltaa ja miten hankintaprosessit tehdään syrjimättömästi. Myös toteutuksen aikana on seuranta ja raportointivelvoitteita.

Suomessa olisi järkevää, että julkista liikennettä muutoinkin tilaavat viranomaiset olisivat keskeisessä roolissa myös raideliikenteessä. Toimiva raideliikenne vaatii matkaketjujen yhdistämistä bussiliikenteen kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi. Kuntarakenne ja aluehallinnon puuttumattomuus verotusoikeuksineen taas puoltaa sitä, että tilauskonsortioita pitäisi rakentaa jonkinlaisella isäntäkuntamalleilla ja niihin liittyvillä sopimuksilla. Tällaisessa joku suurempi kunta, jolla on valmisteluresursseja, ottaisi päävastuun ja muut kunnat liittyisivät sovittaviin rakenteisiin. Raidealan neuvottelukunnassa nähdään, että toimintaraamista olisi tehtävä erilaiset toimintamallit mahdollistava kehikko, mutta kriteerit asettava sen varmistamiseksi, että menettelytavoista tulee kestäviä.

Ilman valtion toimintaa raideliikennepalvelujen synnyttäminen alueille on haastavaa. Kun alueilla ei ole omaa verotusoikeutta, niin rahoituksen tuki joukkoliikenteelle on yksi keskeinen kysymys. Valtiolta tai lähinnä Traficomilta toimivaltaisena virastona odotetaan myös palvelua osaamisen osalta hankinta- ja tilaamisprosesseihin. Päätösvalta on kuitenkin pidettävä alueilla, eikä mennä valtion viranomaisille keskitettyihin toimintatapoihin.

Toivomme lainsäädäntövalmisteluun ripeää edistymistä. Sen rinnalla on kuitenkin edistettävä hankintatoimintaa mahdollistavia rakenteita. Valtio-omisteinen kalustoyhtiö madaltaa kynnystä liikenteen aloittamiselle mutta yhtä lailla mahdollisuus tulee olla toimia omalla kalustolla tai yksityiseltä taholta vuokratulla kalustolla. Keskeinen asia liikenteen tilaamiselle ovat seudulliset työliikkumisen kokonaisuudet, minkälaisia porkkanoita siihen voidaan rakentaa suosimaan joukkoliikennettä yksityisautoilun sijaan.

Yksittäisiä liikennöintihankkeita voitaisiin hyvin saada käyntiin jo lähivuosina. Merkittävin kokonaisuus on kuitenkin nykyisen valtion ostoliikenteen korvautuminen nykyisen sopimuskauden jälkeen uusilla toimintatavoilla. Kilpailuttamisen velvollisuus tulee antamaan mahdollisuuden liikennöintipalvelujen kehittämiseen ja moninaistamiseen. Alueiden näkökulma on tässä keskeinen, miten raideliikenne saadaan parhaalla mahdollisella tavalla palvelemaan alueiden liikennöintitarpeita.

Lisätiedot: jouni.lind@ytl.fi p. 050 521 3305