Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

Ambulanssistandardi SFS-EN 1789 uudistuu

Ambulanssien asema terveydenhuollon palveluketjussa on keskeinen, mutta voidaanko niiden erikoisasema turvata, kun liikenteen ja ympäristön vaatimukset tiukkenevat? Ambulanssit ovat henkilökuljetukseen tarkoitettuja erikoisajoneuvoja, jotka tehtäviensä vuoksi vaativat erivapauksia ajoneuvoasetuksesta (EU) 2018/858 (päivitetty heinäkuussa 2023).

Ambulanssien valmistamisen ja varustamisen teknisiä vaatimuksia määriteltäessä asetuksessa viitataan standardiin SFS-EN 1789:2020 Lääkinnälliset ajoneuvot laitteineen. Euroopan komissio edellyttää erivapauksien myöntämiseen yhdenmukaista, laadukasta ja uskottavaa vaatimuksenmukaisuuden todentamista. Standardista on julkaistu myös pieni lisäys vuoden 2023 lopussa. Tämä lisäys sisältää sähkömoottoreilla varustettujen ambulanssien vaatimukset.

Standardointijärjestö CENin tekninen komitea CEN TC 239(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) aloittaa standardin päivityksen. Tavoitteena on, että standardin tulkinta olisi yhdenmukaisempaa, standardinmukaisuuden todentaminen selkeämpää ja ajoneuvoihin kohdistuvat uudet vaatimukset, kuten tiukentuvat liikennesäännöt ja ilmastotavoitteet, pystyttäisiin huomioimaan paremmin. Standardi tullaan jakamaan kahteen osaan –

Standardin uudistamiseen ja sisällön laatimiseen on nyt tärkeää saada mukaan kaikki osapuolet, jotka joutuvat toiminnassaan huomioimaan standardin vaatimukset: ambulanssien ja niiden varusteiden valmistajat, viranomaiset (STM, Traficom), ambulanssien ostajat, käyttäjät ja kouluttajat – olkaa rohkeasti yhteydessä.

Kimmo Konkarikoski
kimmo.konkarikoski@ytl.fi

Lisää aiheesta