Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

ATP:hen tulee sähköinen asiointipalvelu

ATP-sopimuksen 1.6.2022 voimaan astunut teksti löytyy täältä: https://unece.org/sites/default/files/2022-05/2201321E_pdf_web%20with%20corrections_protected.pdf(siirryt toiseen palveluun). Merkittävimmät lähitulevaisuuden muutokset ovat sähköinen ATP-palvelu ja ATP-todistuksen hinnantarkistus.

ATP-palvelu

Luke on jo pitkään valmistellut sähköistä ATP-palvelua. Palvelua on koekäytetty ja esitelty ATP-todistusten hakijoille ja ATP-kausitarkastusasemille, jotka ryhmät tulevat olemaan palvelun pääasiallisia käyttäjiä. ATP-todistusten haltijoille ja kuljetuspalveluiden käyttäjille muutos näkyy sähköisinä, QR-koodillisina ATP-todistuksina. QR-koodin avulla todistus on mahdollista ladata ja varmentaa Luken palvelimelta.

ATP-palvelu on sähköinen alusta, jonne sekä ATP-todistusten hakijat että ATP-kausitarkastusasemat kirjautuvat ja tallentavat nykyisin vielä sähköpostitse Lukeen toimitettavat ATP-todistushakemukset ja -kausitarkastusraportit. Tällä hetkellä Lukessa käsiteltävänä olevat ATP-todistushakemukset ja -kausitarkastusraportit siirretään automaattisesti ATP-palveluun, jos niitä ei tämän vuoden puolella ehditä käsitellä.

Vanhojen paperisten ATP-todistusten voimassaolo jatkuu eikä niitä automaattisesti korvata uusilla sähköisillä. Tällä hetkellä suomalaisia ATP-todistuksia on voimassa lähes 5000 kpl. Ne korvautuvat sähköisillä sitä mukaa kun kalustoa kausitarkastetaan tai muusta syystä todistuksia uusitaan. Näillä näkymin viimeiset paperitodistukset ovat siis voimassa vuoden 2029 loppuun.

ATP-todistuksen hinta

ATP-sopimuksen hinta määrätään Suomen lainsäädännössä. Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnonvarakeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2024 ja 2025, nro 1051/2023, https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20231051(siirryt toiseen palveluun) astuu voimaan 1.1.2024. Uusi ATP-todistuksen hinta on 140 € (alv. vapaa). Aiempi hinta, 120 €, on ollut voimassa vuodesta 2015 eli Luken perustamisesta saakka. On syytä huomata, että sähköisen ATP-palvelun myötä ATP-todistusten lähetyskulut jäävät pois.

ATP-palvelu otetaan käyttöön siten, että kaikki vuoden 2024 alusta annettavat ATP-todistukset tuotetaan sillä. Tällä hetkellä kesken olevat ja vielä tämän vuoden puolella aloitettavat ATP-sertifioinnit käsitellään nykyisessä järjestelmässä ja pyritään päättämään ennen vuodenvaihdetta. Mikäli se ei ole mahdollista, käsittely siirretään Luken toimesta uuteen ATP-palveluun. Todettakoon myös, että Luke ottaa vastaan ”vanhoja” ATP-todistushakemuksia ja -kausitarkastusraportteja 31.3.2024 saakka. Luke tallentaa ne ATP-palveluun, mutta ei takaa, että ne näkyisivät jatkossa hakijan tai kausitarkastusaseman työpöydillä samaan tapaan kuin heidän itse tallentamansa ATP-asiat. Toivon siis, että siirtymävaihe olisi mahdollisimman lyhyt ja että ATP-palvelu otettaisiin käyttöön mahdollisimman kattavasti ja mahdollisimman pian vuodenvaihteen jälkeen.

ATP-palvelun osoite on https://prosessori.luke.fi/(siirryt toiseen palveluun).  Avautuvasta valikosta valitaan alin eli ”Suomi.fi Kirjaudu organisaationa (Suomi.fi valtuudet)”. Ennen ATP-palveluun kirjautumista kirjautujalla on oltava Suomi.fi-valtuudet asioida edustamansa yrityksen puolesta ATP-todistusten hakemiseen tai ATP-kausitarkastuksiin liittyvissä asioissa. Valtuudet henkilö vai saada joko pyytämällä niitä itse Suomi.fi-palvelun kautta tai olemalla yhteydessä oman yrityksensä asiointivaltuuksia hallinnoivaan tahoon (pääkäyttäjään tms.). Tietoturvasyistä Suomi.fi-palveluun kannattaa hakukoneen sijaan mennä kirjoittamalla osoite www.suomi.fi(siirryt toiseen palveluun) suoraan selaimen osoiteriville.

ATP-asiointiin liittyvät valtuusasiat ovat:

• ”ATP-todistuksen hakeminen elintarvikekuljetusvälineelle”, tarkoitettu kuljetusvälinekohtaisia ATP-todistuksia hakeville tahoille ja

• ”Elintarvikekuljetusvälineen ATP-kausitarkastuksen raportointi”, tarkoitettu ATP-kausitarkastusasemien käyttöön.

Vielä tällä hetkellä ATP-palvelu on testikäytössä. Kaikki testikäyttäjien palveluun tallentamat tiedot tullaan poistamaan viimeistään 22.12. Sen jälkeen rekisteröimme palveluun olettamamme uudet käyttäjät eli yritykset ja käyttäjien sähköpostiosoitteet. Jos oletuksemme ei ole osoittautunut oikeaksi, henkilö, joka on saanut yrityksensä valtuudet, ohjautuu kirjautuessaan sivulle, jolla hän voi pyytää käyttöoikeutta. Suomi.fi valtuudet eivät siis automaattisesti avaa pääsyä ATP-palveluun vaan myös Luken tulee rekisteröidä käyttäjä. Testikäyttäjien ei tarvitse rekisteröityä palveluun uudelleen. Ensimmäiset tallennukset ATP-palveluun voi tehdä 2.1.2024 alkaen.