Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

ATP-koulutuspäiviltä alan uusimmat kuulumiset

Espoossa kuultiin hyvä kattaus elintarvikekuljetusten kuljetuksiin ja uuteen teknologiaan lämpösäädellyissä kuljetuksissa. ATP-neuvottelukunnan koulutuspäiville oli kokoontunut hyvä määrä asiantuntijoita ja alan toimijoita.

Ruokaviraston alustuksessa Tuula Koimäki kävi läpi valvontaan liittyviä huomioita, mm. OIVA-raportointia. Esillä oli, mistä tietoa ja ohjeistusta saa, mm. kuljetuslämpötilavaatimukset. Yrittäjien ensisijainen osoite on kuntien elintarvikevalvonta. Ruokaviraston nettisivu on kattava tietolähde.

Pekka Rantti Lukesta esitteli sähköisen ATP-palvelun käyttöönottoa. Palveluun kirjaudutaan vahvalla Suomi-fi -tunnistautumisella. Palvelujärjestelmää korjaillaan vielä jonkun verran kokemusten perusteella, mm. lomakkeistoa ”globalisoidaan” kansainvälisesti yhtenäiseksi. Erillinen menettely on luotu korvaavan todistuksen hakemiseen; näin vältetään tietojen uudelleen syöttöä. Sähköinen ATP-todistus maksaa 140 e ja se on varustettu mm. QR-koodilla, mikä helpottaa sen lukua.

Rantti esitteli kesäkuussa (22.6.24) voimaantulevia muutoksia ATP-sopimukseen. Oleellisin koskee ilmankiertovaatimusta. Vaatimuksissa on huomioitu pitkien HCT-korien olosuhteet. Kylmäaineen vaihdoille on tullut uusia määritelmiä, mm. R4040a:sta R452a.

Rantti piti neuvottelukunnan toimintaa ja alan yhteistyötä tärkeänä, että myös tulevista muutoksista voidaan keskustella. Keskustelun alla on mm. uudet energialähteet ja niille asetetut vaatimukset, K-arvon kiristäminen eristeissä (0,6 -> 0,7), moniosastoisten ja -lämpöisten kausitarkastusten vaatimukset, lämmitettävien kuljetusvälineiden testaukset. Rantin mukaan Suomi pystyy esittämään muutoksia ja vaikuttamaan niiden sisältöihin mutta vaikuttamistyö on tehtävä jo valmisteluvaiheessa WP.11- ryhmän kokouksissa.

Koulutuksessa kuultiin kolmen yrityksen esittelyt, miten erityisesti ilman kiertovaatimukseen pystytään vastaamaan ja mitä uusia teknologioita on saatavilla. Dieselin käyttöä voimalähteenä rajaa EU:n direktiivi, jonka mukana suurin sallittu teho on 19 kW sille, ettei laitteissa tarvita päästönormien mukaisia puhdistuslaitteita. Käytännössä laitteistoja on ollut tarjolla pääsääntöisesti tähän energialuokkaan asti. Sähkö on tullut vahvasti dieselin rinnalle. Tarjolla on mm. Power box, jolla voidaan tasasuunnata sähkö autosta kylmälaitteelle. On myös tarjolla E-malleja, joissa diesel-moottori on korvattu kokonaan tai sitten pieni diesel moottori ”säilytetään” sertifioinnin takia. Vaihtoehdoiksi on tullut myös kaasumoottorilla varustettuja malleja. Suomessa käyttöä rajaa kuitenkin, että nämä eivät toimi LNG:llä. Perävaunuihin on tullut akseligeneraattorilla ja lisäakulla toimivia järjestelmiä. Näiden osalta yksi ratkaistava kysymys on, mikä aika halutaan, että laite voi toimia itsenäisesti. Lähivuosina kehitteillä on vetäviä perävaunuakseleita sekä vetykäyttöisiä toimintoja, jotka perustuvat polttokennotekniikkaan. Teknologioita on kehitetty myös pakettiautoihin. Ja LNG:n käyttöön löytyy myös hydraulimoottoreilla varustettua teknologiaa.

Laitevalmistajat toteavat yhteisesti, että ilmankierron parantamiseksi on tehtävissä paljon, kuormaustapa niistä keskeisin. Pitää olla oikeaa suunnittelua, mm. imuvälit seinillä ja puhalluspressut oikeanlaisina. Takapään höyrystimellä voidaan saada lisätehoa ja tasata lämpötila. Kuormatilan puhtaudella ja pakkausmateriaaleillakin on merkitystä.

Koulutuksessa kuultiin katsaus lämpötilanseurannan kysymyksiin ja erityisesti miten standardi määrittelee vaatimuksia. Standardissa on tapahtunut muutoksia ja kuljetuslaitteiston käyttöönoton ajankohta määrittelee, minkä mukaan on toimittava.

ATP-asiamies Jouni Lind kertoi, että neuvottelukunta on ”ottanut haltuun” ja päivittänyt kevään aikana kylmaketju.fi -sivuston (tai www.ytl.fi), mistä on saatavissa neuvontaa lämpösäädeltyjen kuljetusten toteuttamiseen sekä viitteet vaatimuksiin sekä viranomaistehtäviin. Niin ikään neuvottelukunta on julkaissut ilmaisen Kylmäkuljetus -kännykkäsovelluksen, jossa on hyödyllistä tietoa kuljettajille ja ajojärjestelijöille. Lind pitää neuvottelukuntaa loistavana foorumina alan yhteistyölle ja toivottaa tervetulleeksi kaikki lämpösäädeltyihin kuljetuksiin liittyvät yritykset jäseniksi. Lääketukut liittyivät vast’ikään uusina jäseninä neuvottelukuntaan.

Lisätiedot: jouni.lind@ytl.fi p. 050 521 3305

Esitysmateriaalit: