Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

Avustavien koirien koulutukseen selkeät säännöt

Koira on ns. elävä apuväline henkilöille, joilla on erilaisia toimintarajoitteita. Avustavan koiran työnkuvaus vaihtelee: Opaskoira auttaa näkövammaista liikkumaan itsenäisesti. Avustajakoira auttaa liikuntavammaista arjen toiminnoissa, esim. oven avaamisessa ja tavaroiden siirtämisessä ja noutamisessa. Hypokoira avustaa diabeetikkoa arjen tilanteissa.

Aivan kuten ihmisiäkin, myös koiria pitää kouluttaa työhönsä. Suomessa on useita tahoja, jotka kouluttavat avustavia koiria. Euroopassa kouluttajien pätevyys sekä koulutuksen pituus ja sisältö vaihtelevat suurestikin. Tähän etsitään ratkaisua standardin avulla. Tarkoitus on tehdä yhdenmukaiset säännöt siihen, miten avustavia koiria koulutetaan, kuka sen tekee ja mitä asioita koulutuksen pitää sisältää.

Standardia on valmisteltu eurooppalaisessa työryhmässä vuodesta 2017 lähtien. Suomen toimijat ovat olleet aktiivisesti mukana alusta asti.

Standardiin tulee kuusi osaa, joissa käsitellään seuraavia aiheita:

  1. Sanasto
  2. Koiran hyvinvointi elinkaaren aikana
  3. Kouluttajan pätevyysvaatimukset
  4. Koiran koulutus ja arviointi
  5. Asiakasyhteistyö
  6. Saavutettavuus ja yleinen esteettömyys

Parhaillaan lausuntokierroksella on luonnos prEN 17984-4(siirryt toiseen palveluun) Avustavat koirat. Osa 4: Koiran koulutus ja arviointi. Aiemmin kommentteja on kerätty standardisarjan osiin 1 ja 6. Osa 1 on sanasto, joka sisältää koirakoulutukseen liittyvien termien määrittelyt. Osa 6 käsittelee saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Myöhemmin tarkoitus on laatia dokumentti, jonka avulla koulutuksen vaatimustenmukaisuutta voidaan arvioida.

Työ ei ole ollut kaikin osin helppoa, sillä säännöt poikkeavat Euroopan alueella suuresti ja kompromisseja on jouduttu tekemään. Sitäkin tärkeämpää on pyrkiä sopimaan yhteisistä pelisäännöistä, vaikka se vie aikaa.

Lisätietoja: suvi.pasanen(at)ytl.fi