Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

Suomi pärjää digivertailussa – massadatan hyödyntämisessä yrityksissä vielä paljon potentiaa­lia   

(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)Vuoden 2023 Digibarometrin tulosten mukaan Suomi on palannut ykköseksi maiden välisessä vertailussa, kun verrataan yhteiskunnan digitalisaation astetta. Vaikka Suomi pärjää yleisellä tasolla vertailussa hyvin, on yritysten massadatan hyödyntämisessä vielä huomattavia mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan löytämiseen, kasvuun ja tuottavuuden parantamiseen.  

Barometrin mukaan yli puolet suomalaisista yrityksistä hyödyntää dataa ja lähes viidesosa hyödyntää massadataa. Kuitenkin ainoastaan prosentti yrityksistä hyödyntää dataa liiketoimintamallissaan analysoiden ja myyden sitä eteenpäin. Dataa myyvät yritykset painottuvat erityisesti ICT-sektorille. Dataa hyödyntävät enimmäkseen suuret jo toimintansa vakiinnuttaneet yritykset.

Massadatan merkitys ja hyödyt korostuvat erityisesti vihreässä siirtymässä, jossa tulisi löytää kokonaisvaltaisia ratkaisuja kompleksisissa kokonaisuuksissa, joihin vaikuttavat monet eri tekijät ja näkökulmat. Esimerkkeinä tästä toimivat muun muassa energian- ja materiaalitehokkuuden sekä päästöjen optimointi, materiaalivirtojen hyödyntäminen, ympäristövaikutusten arviointi ja logistiikkaketjujen optimointi.

”Datan hyödyntämisen tulisi olla keskeinen osa yritysten liiketoimintaa. Se antaa mahdollisuuden löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tapoja toimia tehokkaammin ja kestävämmin. Datan jakaminen ja yhdistäminen ovat avainasemassa, kun etsitään kestäviä tulevaisuuden ratkaisuja”, sanoo EK:n johtaja Ulla Heinonen

Huolestuttavana merkkinä voidaan pitää massadatan hyödyntämisen kasvun hitautta yrityksissä. Pullonkaulana kasvulle ovat ennen kaikkea oikeanlaisen osaamisen puute sekä vajavaiset henkilöstöresurssit. Suomalaisten yritysten tulevaisuuden kannalta on kriittistä, miten saadaan mitattu data hyötykäyttöön ja liiketoiminnan kehittämiseen. 

Digibarometri kuvaa yhteiskuntien digitalisaation astetta. Vertailu tehdään 22 maan kesken kolmella eri sektorilla (yritykset, kansalaiset, julkinen sektori) ja kolmella eri ulottuvuudella (edellytykset, käyttö, vaikutukset). Digibarometrin 2023 julkaisijat ovat liikenne- ja viestintäministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Sitra ja Business Finland. Toteutuksesta vastaa Etlan tytäryhtiö Etlatieto. 

Digibarometri 2023: Data, tekoäly ja talouskasvu(siirryt toiseen palveluun)  

Lisätietoja:
Ulla Heinonen, johtaja, EK, p. 040 550 6982