Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

Kilpailuvirasto edellyttää kilpailutuksia

Kilpailuvirasto julkaisi toisen raporttinsa: Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tutkimusraportti nostaa esiin toimenpiteitä, joilla henkilöjunaliikenteen markkinoita voidaan tehostaa. KKV:n mukaan kaikki julkisesti tuettu henkilöjunaliikenne on kilpailutettava ja kilpailutetun liikenteen kalusto siirrettävä julkiselle kalustoyhtiölle. Mutta tarpeettoman laajoilla kilpailutuksilla ei kuitenkaan turhaan saa estää kilpailua markkinaehtoisilla reiteillä.

Kilpailun avaamisesta huolimatta VR on edelleen Suomen ainoa henkilöjunaliikenteen operaattori. Osa julkisesti tuetusta liikenteestä on hankittu kilpailuttamalla. Liikenne- ja viestintäministeriön hankkima liikenne on ostettu suoraan VR:ltä ilman kilpailutusta. KKV:n mukaan Suomessa tulisikin jatkossa kilpailuttaa kaikki julkisesti tuettu liikenne. Julkisesti tuetun liikenteen kilpailuttamisesta on hyviä kokemuksia sekä muualta Euroopasta että Suomesta. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kustannukset laskivat 40 prosenttia kilpailuttamisen jälkeen.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto suosittelee myös, että kilpailutetussa liikenteessä käytettävä kalusto tulisi siirtää julkiselle kalustoyhtiölle, joka vuokraa kaluston tarjouskilpailun voittajalle. Jos junakalustoa ei ole tarjolla, potentiaalisia tarjoajia on vain vähän. KKV on tutkinut, voisiko ns. markkinaehtoiseen liikenteeseen syntyä tulevaisuudessa kilpailua. Kilpailun edellytyksiä tarkasteltiin laskentamallilla, joka pohjautuu yksityiskohtaiseen aineistoon nykyisen henkilöjunaliikenteen kustannuksista ja tuotoista. Analyysin perusteella Suomessa on reittejä, joille voi muodostua junaliikenteen sisäistä kilpailua. Reittikohtaisen kilpailun syntyminen hyödyttäisi kuluttajia halvempina lippujen hintoina ja kasvattaisi henkilöjunaliikenteen kysyntää.

Kilpailun syntymistä markkinaehtoiseen liikenteeseen edesautetaan kilpailuttamalla julkisesti tuettua liikennettä, koska mahdollisuus toimia laajalla liiketoimintamallilla pienentää markkinoille tulemisen kynnystä. Myös LVM:n teettämässä henkilöliikenteen palvelut 2030-luvulla ideoidaan tällaisia kokonaisuuksia. Reittikohtaisen kilpailun syntymiselle voisi olla haitallista, jos koko Suomen henkilöliikenteen operointi tehtäisiin julkisina hankintoina. Osassa Euroopan maita junaliikennettä on hankittu yhdistämällä markkinaehtoista ja julkista tukea saavaa liikennettä. Myös Suomessa on harkittu tätä. KKV:n mukaan julkisiin hankintoihin ei kuitenkaan kannata sisällyttää sellaisten reittien liikennettä, jossa voisi toimia kannattavasti useampi operaattori. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote(siirryt toiseen palveluun)