Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

Kilpailuvirasto toivoo selvitettävän itäkaluston käytön jatkoa ja kalustoyhtiötä

Kilpailuviraston selvityksen mukaan lisääntyvä kilpailu tavaraliikennemarkkinalla laskisi kuljetusten hintoja ja lisäisi myös rautatiekuljetuspalvelujen kysyntää. Kilpailuvirasto esittää toteutettavaksi kilpailua lisääviä toimia, mistä saadaan merkittäviä hyötyjä. Nykytilanteessa pysyvästä rautatiekalustosta 99 %:a on yhden toimijan hallussa ja kilpailutuksia ei tehdä kalustokapasiteetin puutteen takia.

RAINE pitää selvitystä merkittävänä kannanottona, jonka mukaan valtion pitäisi pikaisesti alkaa toteuttamaan hallitusohjelmassa linjattua romutuskieltoa. VR purkaa parhaillaankin hyvinkin käyttökelpoisia vetureita Dr16:ta ja Sr2:a, lisäksi DV12:ja. Valtion omistajaohjauksen on nopeasti linjattava, että VR:n vanha ja lähivuosina poistuva kalusto arvioidaan ja tarpeen mukaan saneerataan uudelleen – ja uusiokäyttöön ennen kuin VR ehtii purkaa ja romuttaa sen. Valtion kalustoyhtiö olisi tässä toimiva instrumentti, joka voi ottaa haltuun, arvioida ja päättää kaluston käytöstä.

Ilman nopeita toimia kuljetusmarkkinoita ei saada kehittymään. Uusien vetureiden investoinnit kestävät vuosia. Vanhan kaluston käytöllä päästää nopeampaan markkinoiden kehittymiseen ja kuljetusmuoto-osuuden kasvuun. Kilpailuviraston raportti löytyy linkistä(siirryt toiseen palveluun)