Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

Lausunto henkilöliikenteen palveluista

RAINE näkee, että yhden määräävässä asemassa olevan toimijan markkinassa palvelutoiminta asiakkaille ei ole kehittynyt parhaalla mahdollisella tavalla ja markkinasta puuttuu tehokkuutta. EU-säädökset ovat kunnossa mutta valtion tulisi muuttaa toimijarakennettaan ja toimintatapoja markkinan kehittämiseksi. Tämä koskee sekä tavara- että henkilöliikennettä.

RAUTATEIDEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUN KÄYTTÄJIEN EDUSTAJIEN KUULEMINEN 2023 Lausuntopyyntö diaarinumero: TRAFICOM/359988/03.06.03/2023 Palveluiden toimivuuteen ja saatavuuteen:

Miten arvioisitte rautatiemarkkinoiden toimivuutta henkilöliikennepalveluissa Suomessa yleisesti? Mikä toimii hyvin, mikä huonosti? Tuleeko uusia palveluratkaisuja riittävästi tarjolle? Miten tyytyväisiä edustamanne tahot ovat junalla liikkumiseen ja palvelujen tarjontaan asemilla? Kaipaavatko he vaihtoehtoisia palveluja/palveluntarjoajia rautateille?

Linjaliikenteessä kohtuulliset palvelut mutta ei hinta- ja kapasiteettikilpailua, mikä näkyi kuluvana kesänä hinnoittelussa ja vajaakapasiteettiajona. Alueellista liikennepalvelua on vain pääkaupunkiseudulla ja kehittyvänä Tampereen seudulla. Palveluratkaisut kehittyisivät kilpailullisessa tilanteessa nopeammin. Yöjuna- ja autonkuljetuspalveluissa vajausta. Työmatkaliikenteen ja matkailun tarpeet ovat osaksi huomioimatta. Asematoiminnot alkavat jäädä automaatiopalveluiden varaan.

Palvelutarjontaa monipuolistaisi alueiden mahdollisuudet itse rakentaa tilausliikennettä juna/bussi-vaihtoehdoilla sekä uskottavien kilpailijoiden tulo markkinoille. Suorahankinnan sijaan olisi tullut jatkaa kilpailutusten valmistelua ja paloitella kilpailutukset sopiviin osiin. Henkilöliikenteen osalta tarvitaan yhteiset rajapinnat lippujärjestelmiin matkaketjujen yhdistämiseksi. Kalustoyhtiön perustaminen ja sitä kautta uuden toiminnan aloittamisen mahdollistaminen olisi omiaan kehittämään markkinaa ja tuemmekin siinä etenemistä mahdollisimman nopeasti.

Palveluiden hinnoitteluun: Onko henkilöliikennepalvelun hinnoittelu mielestänne kilpailukykyistä verrattuna muihin kulkumuotoihin? Kaipaavatko edustamanne tahot vaihtoehtoja lippujen hinnoitteluun?

Hinnoittelu meni kuluvana kesänä aika sekaisin. Ajettiin vajaa kapasiteetilla ja päästettiin hinnat nousemaan. Kuluttajia ihmetytti viime hetken tarjoukset. Muihin liikennemuotoihin nähden hinnoitteluun syntyi isoa epäselvyyttä. Juna kulkumuotona on kilpailukykyinen sinne, minne juna kulkee. Jos matkakohde ei ole radan varressa, kiinnostus käyttää junaa on vähempi. Matkaketjut tarjoamaan laajempaa saavutettavuutta ovat ohentuneet bussiliikenteen vähentyessä mm. korona-ajan myötä mutta niitä nimenomana tarvittaisiin Suomen kaltaisessa maassa. Alueellisessa liikenteessä on vaikea nähdä markkinaehtoista kehitystä. Alueen tilaajatoiminta on olennainen elementti ja työmatkaliikenteen järjestäminen alueellisella työmatkalipulla eri liikennemuodot kattaen.

Lippujärjestelmiin: Ovatko digitaaliset lippujärjestelmät helposti saavutettavia ja helppokäyttöisiä? Miten helppoa matkaketjun järjestäminen on?

Pääpiirteenä nykytilanteessa on yhden toimijan järjestelmä. Pitäisi olla kokonaisuus, missä eri toimijat, myös linja-autoliikenne, mukana, kuitenkin kilpailu säilyttäen. Hyvin toimiva digitaalinen kokonaisuus on rakennettavissa kuluttajille helppokäyttöiseksi.

Palveluiden tulevaisuuden näkymiin: Miten edustamanne tahot toivoisivat henkilöliikenteen rautatiemarkkinoiden kehittyvän tulevaisuudessa? Minkälaisiin asioihin tulisi erityisesti kiinnittää huomiota?

Alueille tarvitaan mahdollisuus tilata itse ostoliikennettä. Valtakunnallisesti voidaan järjestää tukitoiminnot alueellisen liikenteen järjestämiselle: yhteensovitus joukkoliikennetuen kanssa, valtion rahoitusosuus alueliikenteelle, osaamisen tuki kilpailutuksille ja mahdollisille pienemmille hankinnoille. Markkinaa tervehdyttäisi useamman toimijan mukanaolo ja määräaikaiset kilpailutukset ostoliikenteen tilaamiselle.

Rautatieverkoston on muodostettava kokonaisuus, missä toimii alueellista ostoliikennettä, kilpailuilla tilattua ostolinjaliikennettä sekä markkinaehtoista liikennettä. Ruotsista, Norjasta sekä Tanskasta on sekä hyvät että huonot kokemukset oppina ja tietopohjana kilpailutusten järjestämiselle Suomessa. Kalusto on siirrettävä kalustoyhtiöön. Se mahdollistaa kilpailutukset ja markkinan nykyistä tehokkaamman toiminnan. Palvelutarjontaan tarvitaan ihmisten liikuttamisen lisäksi kapasiteettia polkupyörille ja muulle kuljetettavalle, työn tekemisen mahdollisuudet junassa, yöjuna- ja autopaikkojen tarjontaa, työmatkalippuja.

Muuta: Mitä muita näkemyksiä ja ajatuksia haluatte kertoa rautateiden henkilöliikenteen markkinoista?

Tuemme LVM:n laatimaa Henkilöliikenteen palvelut 2030-luvulla muistiota. Siihen liittyvä lausuntomme liitteenä. Prosessi tilausliikenteen kilpailuttamiselle ja kalustoyhtiön perustamiselle on aloitettava välittömästi. Suomeen on rakennettavissa toimintamalli, missä kilpailutuksista saadaan hyötyjä koko liikennejärjestelmän kokonaisuus ja lippujärjestelmän yhteensovitus silmällä pitäen. Kalusto- ja laitevalmistajille tarvitaan näky markkinaan pidemmällä aikavälillä, jotta yritykset osaavat panostaa investointeihin ja tuotekehittelyyn oikealla tavalla.