Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

Tutustu standardointiin!

Tällä sivulla saat vastauksia yleisimmin askarruttaviin kysymyksiin.

Suomessa standardoinnista vastaa SFS Suomen Standardit ry(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Yhteinen Toimialaliitto on SFS:n jäsen ja yksi sen 9 toimialayhteisöstä. Toimialayhteisöillä on toimialasopimuksen nojalla vastuu hoitaa omaan alueeseensa liittyvä standardointi. YTL:n toimialaan kuuluu 43 CENin ja 35 ISOn teknistä komiteaa.

Standardointi on kansainvälistä toimintaa. YTL:n toimialojen standardit laaditaan eurooppalaisen (CEN) tai maailmanlaajuisen järjestön (ISO) teknisissä komiteoissa. Suomessa standardeja laaditaan näiden komiteoiden peilikomiteoissa, joita kutsutaan standardointiryhmiksi. YTL:n ryhmiin kuuluu yli 300 henkilöä noin sadasta eri yrityksestä, järjestöstä, tutkimuslaitoksesta tai viranomaistahosta. Standardointiryhmiin osallistuminen on avointa kaikille halukkaille osallistumismaksua vastaan.

Standardointi antaa yrityksille merkittävää kilpailuetua. Standardointiin osallistuminen osoittaa myös yrityksen halua kantaa vastuuta ympäristöstä ja kuluttajien turvallisuudesta.

Vain osallistumalla voi vaikuttaa!

Mitä standardointi on?

Standardointi on yhteisten toimintatapojen laatimista ja niiden kirjaamista lopputuotteeseen, standardiin. Standardit on luotu helpottamaan viranomaisten, elinkeinoelämän ja kuluttajien elämää. Standardeilla lisätään tuotteiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta, suojellaan kuluttajaa ja ympäristöä sekä helpotetaan kotimaista ja kansainvälistä kauppaa.

Mikä on standardi?

Standardi on asiakirja, joka on monien laadinta- ja lausuntovaiheiden lopputulos. Standardeja laativat asiantuntijat ympäri maailman, jolloin standardi on yleensä monesta mielipiteestä ja tutkimustuloksesta muodostunut konsensus, t.s. siihen on kirjattu tuotetta tai palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset, jotka täyttämällä voidaan osoittaa, että tuote on riittävän turvallinen ja että tuotteen valmistuksessa on otettu huomioon ympäristötekijät ja hyvät käytänteet. Standardien käyttö on vapaaehtoista, mutta viranomaiset voivat edellyttää päätöksissään niiden noudattamista.

Lue lisää – https://sfs.fi/standardeista/(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Kuka standardeja tekee?

Standardien kirjoittamiseen voivat osallistua kaikki organisaatiot, jotka haluavat kohottaa yritysprofiiliaan ja nostaa uskottavuuttaan – sinäkin! Kansallisesta standardoinnista vastaa kussakin maassa kansallinen standardointijärjestö. Suomessa tämä taho on SFS, ja sen 9 toimialayhteisöä, mm. YTL. Sähköalan standardoinnista vastaa SESKO(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)ja telealan standardoinnista Viestintävirasto(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Toimialayhteisöt koordinoivat oman toimialansa standardointityötä. Standardit laaditaan kansainvälisissä työryhmissä, joiden toimintaan kaikki halukkaat voivat osallistua. Työryhmät pitävät kokouksia 2 – 3 kertaa vuodessa. Nykyisin kokoukset ovat pääasiassa etäkokouksia.

Haluatko lisätietoja? Sinäkin voit vaikuttaa. Ota yhteyttä!

Mitä hyötyä standardoinnista on?

Standardien laadintaan osallistuminen osoittaa kuluttajille ja viranomaisille, että organisaatio on vastuullinen ja noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Hyvä maine on organisaatioille nykyaikana elintärkeä. Kuluttajat osaavat jo vaatia turvallisuudentakeeksi esim. CE-merkintöjä. Viranomaisille on helpompaa osoittaa vaatimustenmukaisuus noudattamalla standardeja kuin testaamalla tuote itse – mikä vie yleensä enemmän aikaa ja tuo lisäkustannuksia.

Standardit antavat merkittävää kilpailuetua yrityksille. Standardointiin osallistumalla yritys saa prosessissa tietoa, jota ei muualta saa – ja se saa tämän tiedon ensimmäisten joukossa! Osallistumalla standardointiin yritys ehtii esim. sopeuttaa tuotantonsa vastaamaan standardin vaatimuksia jo ennen kuin standardi vahvistetaan kansallisesti. Samalla on solmittu uusia kontakteja, tavoitettu kauppakumppaneita ja luotu suhteita viranomaisiin. Tätä standardointiryhmäläisemme pitävätkin standardoinnin parhaana antina.

Mistä standardeja saa?

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry myy SFS-standardeja, SFS-käsikirjoja ja muita SFS-julkaisuja sekä välittää kaikkia alan julkaisuja sekä Euroopasta että muualta maailmasta.

Standardeja voi hakea ja ostaa kätevästi SFS:n verkkokaupasta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Standardit opetuksessa?

YTL:n asiantuntijat pitävät pyynnöstä standardointiin liittyviä luentoja aihekohtaisesti. Lisäksi tarjolla on maksuttomia opetusaineistoja standardien käytön tueksi. Ota yhteyttä, jos tarvitset luentoapua niin suunnitellaan yhdessä kiinnostava oppitunti standardoinnista!