Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

Standardointiryhmät

Standardoinnin toimialakirjo on on hyvin suuri.

YTL kokoaa yhteen hyvin erilaisia toimialoja, joilla kuitenkin on yhteisiä intressejä. Tämän vuoksi myös standardoinnin toimialakirjo on suuri. Alla olevista linkeistä pääset tarkastelemaan kunkin toimialan standardointiin liittyviä asioita.

Ajoneuvot, liikenne ja logistiikka kokonaisuus sisältää yleisesti kuljetukseen, logistiikkaan ja ajoneuvoihin sekä liikenteeseen liittyviä standardeja. Voimakkaimmin kasvava alue on älyliikenteen (ITS) -standardisointi, jossa käsitellään liikenteen sekä liikennejärjestelmien informaatiovirtoja. Lisätietoa SFS:n sivuilla.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Älyliikenteen standardisoinnin tilannekuva tammikuussa 2020

Ota yhteys YTL:ään, jos haluat mukaan standardien laadintatyöhön!

Komiteat

Standardit kirjoitetaan teknisissä komiteoissa. Alla olevista linkeistä löytyvät kunkin komitean valmiit standardit, vireillä olevat työkohteet ja työryhmät. CEN-alkuiset ovat eurooppalaisia komiteoita ja ISO-alkuiset kansainvälisiä komiteoita. YTL/xxx tarkoittaa, että kyseessä on Suomen peiliryhmä, joka seuraa tiettyjen komiteoiden työtä.

YTL/SR 001 Ajoneuvot
CEN/TC 301(siirryt toiseen palveluun) Road vehicles
ISO/TC 22(siirryt toiseen palveluun) Road vehicles
ISO/TC 22/SC 34(siirryt toiseen palveluun) Propulsion, powertrain and powertrain fluids
ISO/TC 22/SC 36(siirryt toiseen palveluun) Safety and impact testing (observer)
ISO/TC 22/SC 37(siirryt toiseen palveluun) Electrically propelled vehicles
ISO/TC 22/SC 39(siirryt toiseen palveluun) Ergonomics
ISO/TC 22/SC 40(siirryt toiseen palveluun) Specific aspects for light and heavy commercial vehicles, busses and trailers

YTL/SR 002 Älyliikenne
CEN/TC 278(siirryt toiseen palveluun) Intelligent transport systems
ISO/TC 22(siirryt toiseen palveluun) Road vehicles
ISO/TC 22/SC 31(siirryt toiseen palveluun) Data communication
ISO/TC 22/SC 32(siirryt toiseen palveluun) Electrical and electronic components and general system aspects
ISO/TC 22/SC 33(siirryt toiseen palveluun) Vehicle dynamics and chassis components
ISO/TC 204(siirryt toiseen palveluun) Intelligent transport systems

YTL/SR 003 Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt
CEN/TC 296(siirryt toiseen palveluun) Tanks for the transport of dangerous goods
CEN/TC 393(siirryt toiseen palveluun) Equipment for storage tanks and for filling stations

YTL/SR 004 Intermodaaliset lastiyksiköt ja kuorman kiinnitys
CEN/TC 119(siirryt toiseen palveluun) Intermodal Loading Units and Cargo Securing (ILUCS)
ISO/TC 315(siirryt toiseen palveluun) Cold chain logistics

YTL/SR 005 Ambulanssit
CEN/TC 239(siirryt toiseen palveluun) Rescue systems

YTL/SR 006 Matkailuajoneuvot
CEN/TC 245(siirryt toiseen palveluun) Leisure accommodation vehicles

YTL/SR 007 Logistiikka
CEN/TC 320(siirryt toiseen palveluun) Transport – Logistics and services
ISO/TC 51(siirryt toiseen palveluun) Pallets for unit load method of materials handling
ISO/TC 344(siirryt toiseen palveluun) Innovatite logistics

YTL/SR 009 Postipalvelut
CEN/TC 331(siirryt toiseen palveluun) Postal services

YTL seuraa myös alla mainittuja komiteoita, joille ei ole luotu standardointiryhmää
– jos jompikumpi niistä kiinnostaa, ota yhteyttä!

Muut – ajoneuvot, logistiikka ja älyliikenne
CEN/CLC/JTC 20(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) Hyperloop systems
ISO/TC 63(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) Glass containers

Kiskoliikenteen (raideliikenne) standardointi sisältää sekä ratainfraan että kalustoon kohdistuvia standardeja. Alue sisältää myös kaupunkien kevytraideliikenteen ja kaluston. Lisätietoa liikenteen ja logistiikan standardeista SFS:n sivuilla(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Ota yhteys YTL:ään, jos haluat mukaan standardien laadintatyöhön!

Komiteat:

Standardit kirjoitetaan teknisissä komiteoissa. Alla olevista linkeistä löytyvät kunkin komitean valmiit standardit, vireillä olevat työkohteet ja työryhmät. CEN-alkuiset ovat eurooppalaisia komiteoita ja ISO-alkuiset kansainvälisiä komiteoita. YTL/xxx tarkoittaa, että kyseessä on Suomen peiliryhmä, joka seuraa tiettyjen komiteoiden työtä.

YTL/SR 015 Kiskoliikenne
CEN/TC 256(siirryt toiseen palveluun) Railway applications
CEN/TC 256/SC 1(siirryt toiseen palveluun) Infrastructure
CEN/TC 256/SC 2(siirryt toiseen palveluun) Rolling stock products
CEN/TC 256/SC 3(siirryt toiseen palveluun) Rolling stock systems
CEN/TC 256/SC 4(siirryt toiseen palveluun) Cross-functional applications
ISO/TC 269(siirryt toiseen palveluun) Railway applications
ISO/TC 269/SC 1(siirryt toiseen palveluun) Infrastructure
ISO/TC 269/SC 2(siirryt toiseen palveluun) Rolling stock
ISO/TC 269/SC 3(siirryt toiseen palveluun) Operations and services

YTL:n vastuulla on lääkinnällisiin laitteisiin, terveyspalveluihin ja hyvinvointiin liittyvä standardointi, pois lukien tietotekniikkaan ja sähköön liittyvät standardit. Monilla lääkinnällisiä laitteita koskevilla standardeilla on yhteys lääkinnällisiä laitteita koskevaan asetukseen (MDR). Niitä kutsutaan harmonisoiduiksi standardeiksi. Harmonisoidun standardin vaatimukset täyttämällä voi osoittaa täyttävänsä MDR:n sovellettavat vaatimukset.

Lisätietoa löytyy SFS:n sivuilta(siirryt toiseen palveluun).

Komiteat

Standardit kirjoitetaan teknisissä komiteoissa. Alla olevista linkeistä löytyvät kunkin komitean valmiit standardit, vireillä olevat työkohteet ja työryhmät. CEN-alkuiset ovat eurooppalaisia komiteoita ja ISO-alkuiset kansainvälisiä komiteoita. YTL/xxx tarkoittaa, että kyseessä on Suomen peiliryhmä, joka seuraa tiettyjen komiteoiden työtä.

YTL/SR 020 Lääkinnällisten laitteiden laadunhallinta
CEN/CLC/JTC 3(siirryt toiseen palveluun) Quality management and corresponding general aspects for medical devices
ISO/TC 210(siirryt toiseen palveluun) Quality management and corresponding general aspects for medical devices
ISO/TC 304(siirryt toiseen palveluun) Healthcare organization management

YTL/SR 021 In vitro diagnostiikka
CEN/TC 140(siirryt toiseen palveluun) In vitro diagnostic medical devices
ISO/TC 212(siirryt toiseen palveluun) Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems

YTL/SR 022 Sterilointi
CEN/TC 102(siirryt toiseen palveluun) Sterilizers and associated equipment for processing of medical devices
CEN/TC 204(siirryt toiseen palveluun) Sterilization of medical devices
ISO/TC 198(siirryt toiseen palveluun) Sterilization of health care products

YTL/SR 023 Hygieniaratkaisut
CEN/TC 216(siirryt toiseen palveluun) Chemical disinfectants and antiseptics
ISO/TC 330(siirryt toiseen palveluun) Surfaces with biocidal and antimicrobial properties

YTL/SR 024 Apuvälineet
CEN/TC 293(siirryt toiseen palveluun) Assistive products and accessibility
ISO/TC 168(siirryt toiseen palveluun) Prosthetics and orthotics (observer)
ISO/TC 173(siirryt toiseen palveluun) Assistive products
ISO/TC 173/SC 1(siirryt toiseen palveluun) Wheelchairs (observer)
ISO/TC 173/SC 2(siirryt toiseen palveluun) Assistive products – Classification and terminology

YTL/SR 025 Anestesia- ja hengityslaitteet
CEN/TC 215(siirryt toiseen palveluun) Respiratory and anaesthetic equipment
ISO/TC 121(siirryt toiseen palveluun) Anaesthetic and respiratory equipment
ISO/TC 121/SC 1(siirryt toiseen palveluun) Breathing attachments and anaesthetic machines
ISO/TC 121/SC 3(siirryt toiseen palveluun) Respiratory devices and related equipment used for patient care
ISO/TC 121/SC 6(siirryt toiseen palveluun) Medical gas supply systems

YTL/SR 026 Silmälääketiede
CEN/TC 170(siirryt toiseen palveluun) Ophthalmic optics
ISO/TC 172/SC 7(siirryt toiseen palveluun) Optics and photonics – Ophthalmic optics and instruments

YTL/SR 027 Hammaslääketiede
CEN/TC 55(siirryt toiseen palveluun) Dentistry
ISO/TC 106(siirryt toiseen palveluun) Dentistry
ISO/TC 106/SC 1(siirryt toiseen palveluun) Filling and restorative materials
ISO/TC 106/SC 2(siirryt toiseen palveluun) Prosthodontic materials
ISO/TC 106/SC 3(siirryt toiseen palveluun) Terminology
ISO/TC 106/SC 6(siirryt toiseen palveluun) Dental equipment (observer)
ISO/TC 106/SC 8(siirryt toiseen palveluun) Dental implants

YTL/SR 028 Puhdastilat
CEN/TC 243(siirryt toiseen palveluun) Cleanroom technology
ISO/TC 209(siirryt toiseen palveluun) Cleanrooms and associated controlled environments

YTL/SR 029 Laboratoriolaitteet
CEN/TC 332(siirryt toiseen palveluun) Laboratory equipment
ISO/TC 48(siirryt toiseen palveluun) Laboratory equipment
ISO/TC 336(siirryt toiseen palveluun) Laboratory design

YTL/SR 030 Vanhuspalvelut
ISO/TC 314(siirryt toiseen palveluun) Ageing societies

YTL/SR 031 Opaskoirat
CEN/TC 452(siirryt toiseen palveluun) Assistance dogs

YTL/SR 032 Sähkösavukkeet
CEN/TC 437(siirryt toiseen palveluun) Electronic cigarettes and e-liquids
ISO/TC 126(siirryt toiseen palveluun) Tobacco and tobacco products (observer)
ISO/TC 126/SC 3(siirryt toiseen palveluun) Vape and vapour products (observer)

YTL/SR 033 Ei-aktiiviset lääkinnälliset laitteet
CEN/TC 205(siirryt toiseen palveluun) Non-active medical devices

YTL/SR 034 Biologinen arviointi
CEN/TC 206(siirryt toiseen palveluun) Biological and clinical evaluation of medical devices
ISO/TC 194(siirryt toiseen palveluun) Biological and clinical evaluation of medical devices

YTL/SR 035 Eläintautidiagnostiikka
CEN/TC 469(siirryt toiseen palveluun) Animal health diagnostic analyses

YTL/SR 036 Kuukautistarvikkeet
ISO/TC 338(siirryt toiseen palveluun) Menstrual products

YTL/SR 037 Lääketieteellinen kuvantaminen
CEN/TC 470(siirryt toiseen palveluun) Quality in medical imaging along the patient pathway

Lisäksi YTL:n vastuulla ovat alla mainitut komiteat, joille ei ole luotu standardointiryhmää – jos jokin niistä kiinnostaa, ota yhteyttä!

Muut – terveys, hyvinvointi ja terveyspalvelut
CEN/TC 285(siirryt toiseen palveluun) Non-active surgical implants
CEN/TC 347(siirryt toiseen palveluun) Methods for analysis of allergens
CEN/TC 362(siirryt toiseen palveluun) Healthcare services – Quality management systems
CEN/TC 367(siirryt toiseen palveluun) Breath-alcohol testers
CEN/TC 403(siirryt toiseen palveluun) Aesthetic surgery and aesthetic non-surgical medical services
CEN/TC 435(siirryt toiseen palveluun) Tattooing services
ISO/TC 76(siirryt toiseen palveluun) Transfusion, infusion and injection equipment for medical and pharmaceutical use
ISO/TC 84(siirryt toiseen palveluun) Devices for administration of medicinal products and catheters
ISO/TC 150(siirryt toiseen palveluun) Implants for surgery
ISO/TC 157(siirryt toiseen palveluun) Non-systemic contraceptives and STI barrier prophylactics
ISO/TC 170(siirryt toiseen palveluun) Surgical instruments
ISO/TC 249(siirryt toiseen palveluun) Traditional Chinese medicine

Standardit kuuluvat olennaisesti myös urheiluun, liikuntaan ja vapaa-aikaan. Standardeja on laadittu välineille (kuten leikkikenttävälineet ja vesiliukumäet) ja alueille (kuten skeittipaikat ja trampoliinipuistot). Tekonurmi, pingispöytä, kuntopyörä – kaikille löytyy oma standardi! Tämän alueen standardit liittyvät yleiseen tuoteturvallisuuteen ja koskevat kuluttajille tarjottuja välineitä, alueita ja palveluja.

Lisätietoa löytyy SFS:n verkkosivuilta(siirryt toiseen palveluun).

Komiteat

Standardit kirjoitetaan teknisissä komiteoissa. Alla olevista linkeistä löytyvät kunkin komitean valmiit standardit, vireillä olevat työkohteet ja työryhmät. CEN-alkuiset ovat eurooppalaisia komiteoita ja ISO-alkuiset kansainvälisiä komiteoita. YTL/xxx tarkoittaa, että kyseessä on Suomen peiliryhmä, joka seuraa tiettyjen komiteoiden työtä.

YTL/SR 040 Liikunta ja vapaa-aika
CEN/TC 136(siirryt toiseen palveluun) Sports, playground and other recreational facilities and equipment
CEN/TC 136/SC 1(siirryt toiseen palveluun) Playground equipment for children
ISO/TC 83(siirryt toiseen palveluun) Sports and other recreational facilities and equipment
ISO/TC 83/SC 4(siirryt toiseen palveluun) Snowsport equipment (observer)
ISO/TC 83/SC 5(siirryt toiseen palveluun) Ice hockey equipment and facilities (observer)

YTL/SR 041 Urheilukentät ja katsomot
CEN/TC 217(siirryt toiseen palveluun) Surfaces for sports areas
CEN/TC 315(siirryt toiseen palveluun) Spectator facilities

YTL/SR 042 Kotiuima-altaat
CEN/TC 402(siirryt toiseen palveluun) Domestic pools and spas

YTL/SR 043 Ruokailuastiat ja -välineet
CEN/TC 194(siirryt toiseen palveluun) Utensils in contact with food
ISO/TC 166(siirryt toiseen palveluun) Ceramic ware, glassware and glass ceramic ware in contact with food
ISO/TC 186(siirryt toiseen palveluun) Cutlery and table and decorative metal hollow-ware

YTL/SR 044 Kalastusvälineet
CEN/TC 466(siirryt toiseen palveluun) Circularity and recyclability of fishing gear and aquaculture equipment

Ympäristöön liittyvät standardit koskevat mm. jäteautojen energiatehokkuutta, jätteen hyödyntämistä uusien tuotteiden raaka-aineena ja autonrenkaiden kierrättämistä. Suomella on yhden ISO-komitean sihteeristötehtävät: ISO/TC 300 ”Solid recovered materials, including solid recovered fuels”. Suomessa on edistynyttä tekniikkaa liittyen jätteiden käsittelyyn ja jätemateriaalien hyötykäyttöön.

Lisätietoa löytyy SFS:n sivuilta(siirryt toiseen palveluun).

Komiteat

Standardit kirjoitetaan teknisissä komiteoissa. Alla olevista linkeistä löytyvät kunkin komitean valmiit standardit, vireillä olevat työkohteet ja työryhmät. CEN-alkuiset ovat eurooppalaisia komiteoita ja ISO-alkuiset kansainvälisiä komiteoita. YTL/xxx tarkoittaa, että kyseessä on Suomen peiliryhmä, joka seuraa tiettyjen komiteoiden työtä.

YTL/SR 050 Kiinteät kierrätysmateriaalit
CEN/TC 343(siirryt toiseen palveluun) Solid recovered materials, including solid recovered fuels
ISO/TC 300(siirryt toiseen palveluun) Solid recovered materials, including solid recovered fuels

YTL/SR 051 Jätehuolto
CEN/TC 183(siirryt toiseen palveluun) Waste management
ISO/TC 297(siirryt toiseen palveluun) Waste collection and transportation management

YTL/SR 052 Renkaiden kierrätys
CEN/TC 366(siirryt toiseen palveluun) Materials obtained from End-of-Life Tyres (ELT)

YTL:n vastuulla on myös alla mainittu komitea, jolle ei ole luotu standardointiryhmää – jos se kiinnostaa, ota yhteyttä!

Muut – ympäristö ja kierrätys
CEN/TC 363(siirryt toiseen palveluun) Organic contaminants (tar) in biomass producer gases

Ääneneristävyys, luodinkestävyys, turvallinen rikkoutuminen – mm. nämä ovat rakennuslasien tärkeitä ominaisuuksia, joille annetaan vaatimukset ja testausohjeet standardeissa. Standardit sisältävät myös ohjeita tuotannon laadunvalvontaan sekä opastusta CE-merkintään. Rakennuslaseille kirjoitetaan myös omaa eurokoodistoa, joka tulee täydentämään muita eurokoodeja.

Komiteat

Standardit kirjoitetaan teknisissä komiteoissa. Alla olevista linkeistä löytyvät kunkin komitean valmiit standardit, vireillä olevat työkohteet ja työryhmät. CEN-alkuiset ovat eurooppalaisia komiteoita ja ISO-alkuiset kansainvälisiä komiteoita. YTL/060 on Suomen peiliryhmä, joka seuraa alla mainittujen komiteoiden työtä.

YTL/SR 060 Lasirakenteet
CEN/TC 129(siirryt toiseen palveluun) Glass in building
CEN/TC 250/SC 11(siirryt toiseen palveluun) Structural eurocodes – Structural glass
ISO/TC 160(siirryt toiseen palveluun) Glass in building