Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

Laadukkaalla kuljetuskalustolla laadukkaita kuljetuksia

Kaikissa elintarvikekuljetuksissa on käytettävä sellaista kalustoa, joka on hyväksytty ja soveltuu elintarvikekäyttöön.

Päällirakenteet

Elintarvikkeiden kuljetuksiin käytettävien kuormatilojen rakennevaatimuksiin sovelletaan pääosin samoja vaatimuksia kuin elintarvikehuoneistoihin.

Aina kun elintarvikkeita kuljetetaan, pitää kuljetusvälineen olla hyväksytty elintarvikekäyttöön. Mikäli kuljetusyrittäjä käyttää vuokrattuja kuljetusvälineitä; autoja, kontteja, perävaunuja jne. pitää siitä olla maininta omavalvontasuunnitelmassa.

Mikäli kuljetuksiin käytetään vuokrakalustoa, sen on täytettävä samat elintarvikehuoneistolle asetettavat vaatimukset kuin kuljetusyrittäjän oman kaluston. Kalustoa vuokrattaessa on aina varmistettava, että vuokrauspalvelun tarjoaja on huolehtinut kaluston kunnosta ja vaatimustenmukaisuudesta. 

Tuotteiden ja lainsäädännön vaikutukset kuljetuskalustoon

Kaikissa elintarvikekuljetuksissa on käytettävä sellaista kalustoa, joka on hyväksytty ja soveltuu elintarvikekäyttöön. Elintarvikkeiden kotimaisia kuljetuksia  ja niissä käytettävää kalustoa ohjaa elintarvikelain- säädäntö. 

Kaupan ja elintarviketeollisuuden keskinäisen sopimuksen mukaiset tuotteiden käsittely- ja kuljetuslämpötilat pohjautuvat lakisääteisiin vaatimuksiin. Sopimusta noudatetaan elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan keskinäisissä sopimissa  kuljetuksissa. Lisätietoja sopimuksesta on päivittäistavarakaupan ja elintarviketeollisuuden internetsivuilla PTY(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) ja ETL(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Kuljetusosapuolet voivat keskinäisessä sopimuksessaan sopia, että kotimaisissa kuljetuksissa käytetään ATP-sopimuksen mukaista  kalustoa. Tällöin kalusto  on ATP-luokiteltua ja sen on täytettävä ATP-sopimuksessa kalustolle  asetettavat vaatimukset. Lämpötilan rekisteröintilaitteiden on oltava ATP-sopimuksen mukaisia ja Ruokaviraston hyväksymiä. Kuljetettaessa  kansainvälisissä kuljetuksissa  jäädytettyjä, pakastettuja  tai helposti pilaantuvia elintarvikkeita on kaluston ja tuotteiden kuljetuslämpötilojen oltava ATP-sopimuksen mukaisia.

Suomessa on yleistynyt pidemmät yhdistelmät, ns. HCT-kalusto. Näiden osalta kori- ja laitevalmistajat ovat kehittäneet ja ovat kehittämässä tehokkaampia lämmönsäätely- ja siirtojärjestelmiä. Kannattaa kysyä tuorein tieto valmistajilta.

Tieto uusimmista ATP-sopimuksen muutoksista löytyy LuKen sivuilta(siirryt toiseen palveluun).

Lähde: Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas


Kontit ja erillisyksiköt

Elintarvikekuljetuksissa tuotteet voidaan toimittaa erillisyksiköissä, joissa lämpötilan hallinta toteutetaan usealla eri tavalla.

Kontti on erillinen standardimittainen kuljetusyksikkö, johon tuotteet voidaan kuormata joko irrallisina pakkauksina tai kerättynä lavoille tai rullakoihin. Kontti on suunniteltu helpottamaan tavaroiden kuljetusta yhdellä tai useammalla kuljetusmuodolla ilman kuljetuksen aikana tapahtuvaa tavaroiden purkausta ja jälleenlastausta.

Kotimaan liikenteessä käytetään normaalisti standardin SFS 4417 mukaisia jalkakontteja ja kansainvälisessä liikenteessä merikontteja.

Ennen kuin konttia saadaan käyttää kansainväliseen liikenteeseen, kontti on hyväksyttävä rakenteen lujuuden ja varusteiden osalta siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Rakenteen ja varusteiden hyväksyminen voi perustua joko konttityypille tai yksittäiselle kontille annettuun hyväksymiseen.

Konttien lämmönsäätölaitteiden tulee toimia itsenäisesti, vaikka ne eivät olisikaan kytketty mihinkään niitä kuljettavaan ajoneuvoon. Laivoissa on erilliset käyttöjärjestelmät konteille merimatkan ajaksi.

Tuotteet voidaan kerätä eristettyyn erillisyksikköön, joka sijoitetaan kuljetusväliseen kuorma- tai tavaratilaan. Erillisyksiköiden lämpötilanhallinta voi perustua hyvään eristyskykyyn ja lisäksi yksikössä oleviin kylmävaraajiin. Jotta lämpötila säilyy kuljetuksen aikana vaatimusten mukaisena, erillisyksikön eristyskyvystä pitäisi olla jonkinlaista tutkittua tietoa.  Lämpötilan hallintaan vaikuttaa oleellisesti myös avataanko yksikön ovea tai kanta kuljetuksen aikana useasti vai onko yksikössä vain yhden toimitusosoitteen tuotteet.

Kylmävaraajat jäähdytetään riittävän alhaiseen lämpötilaan ennen kuin se sijoitetaan erillisyksikköön. Kylmävaraajien kunto on syytä tarkistaa aika ajoin.  Vuotavia varaajia ei saa käyttää.

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden yli kaksi tuntia kestävissä toimituksissa erillisyksikössä on oltava tallentava lämpötilanseurantajärjestelmä.

Tallentavaa lämpötilanseurantajärjestelmää ei kuitenkaan vaadita, kun alkutuotannon tuotteet kuljetetaan pois alkutuotantopaikalta tai elintarvikkeet toimitetaan elintarvikehuoneistosta suoraan kuluttajalle. Tällöin toimijan tulee sisällyttää omavalvontaansa ne keinot, joilla kuljetettavien elintarvikkeiden lämpötilan pysyminen sallituissa rajoissa voidaan varmistaa.

Muovikassi ei suojaa lämpötilanhallintaa vaativia tuotteita lämpötilanmuutoksilta ellei kassia ole sijoitettu eristettyyn kuljetusyksikköön tai kuormatilaan, jossa on lämpötilanhallintalaitteet.


Kylmälaitteet

Koneellinen jäähdytyslaite

Koneellisen jäähdytyslaitteen käyttövoima saadaan joko ajoneuvon omasta moottorista, moottoriin tai vaihteistoon liitetystä ulosotosta (PTO), erillisestä generaattorista tai se on varustettu omalla moottorilla. Näistä tällä hetkellä kaikkein yleisin raskaissa ajoneuvoissa on omalla dieselmoottorilla varustettu jäähdytyslaite. Raskaisiin ajoneuvoihin asennetaan myös ajoneuvon omaa moottoria hyödyntäviä jäähdytyslaitteita, täysin sähköisiä jäähdytyslaitteita ja perävaunuihin lisäksi erilaisilla akseligeneraattoreilla toimivia jäähdytyslaitteita. Kevyisiin kuorma-autoihin ja pakettiautoihin asennetaan yleensä jäähdytyslaitteisto joka hyödyntää ajoneuvon omaa moottoria. Jäähdytyslaite, joka ottaa käyttövoiman auton moottorista tai PTO:sta, vaatii toimiakseen auton moottorin käyntiä.

Raskaiden ajoneuvojen jäähdytyslaite on yleensä varustettu myös sähkömoottorilla, joka käyttää jäähdytyslaitetta auton ollessa pidempään pysäköitynä tai laivamatkan aikana. Perävaunuissa ja konteissa diesel/sähkökäyttöisen jäähdytyslaitteen täytyy toimia ilman, että se on kytkettynä sitä vetävään ajoneuvoon. Tällaisia jäähdytyslaitteita käytetään myös irrallisissa konteissa ja merikonteissa.

Koneellisen jäähdytyslaitteen jäähdytysteho perustuu hyvään ilmankiertoon. Puhallus tapahtuu koneikon yläosassa olevasta puhallusilma-aukosta ja ilma palaa koneelle sen alaosassa olevasta imuaukosta. Kuormatila täytyy rakentaa niin, että hyvä ilmankierto on mahdollista esim. etuseinän sisäpuolelle asennetuilla profiileilla. Profiilit ovat yleensä tukevia palkkeja tai erillinen imuväliseinä. Palkit ja imuväliseinä varmistavat sen, että kuorma on tuettu edestä kunnolla ja kuormalla ei tukita ilmankiertoa. Moniosastoisissa jäähdytyslaitteissa on erillishöyrystimet jotka usein imevät ilman alapuoleltaan ja puhaltavat sen kuormatilaan yhdeltä tai useammalta sivulta. Tällaisen erillishöyrystimen alle on hyvä jättää vähintään 200-300mm vapaata tilaa ja puhallusaukon eteen vähintään 1000-1500mm. Kuorman alla, sivuilla ja päällä tulee olla vapaata tilaa ilmankierron varmistamiseksi.

Riittävänä ilmankierron tasona pidetään n. 30–40 kertaa tunnissa kuljetettaessa pakasteita. Tuoreita kasviksia kuljetettaessa ilmankierron pitäisi olla n. 60–80 kertaa tunnissa. Kylmälaitteen puhaltimen ilmamäärä ja puhallusilman lähtönopeus pitää mitoittaa niin, että ilma saavuttaa myös kuormatilan takaosan. Tarvittaessa voidaan käyttää esimerkiksi kattoon asennettavia ilmanohjaimia ja puhalluskanavia.

Kesäkuussa 2024 tulee voimaan ATP-sopimuksen muutokset, joiden mukaan ilmankiertovaatimuksen täyttäminen on velvoite. Merkittävin on ilmankiertovaatimus jäähdytetyille kuormatiloille F- ja B-luokissa. Vaatimuksena on 50 kertaa/h kuormatilan tilavuus, mutta yli 100 m2 -koreissa on kiinteä vaatimus 5000 m3/h ja yli 60 m3 -kuorma-autoille 3000 m3/h. Vaatimukset koskisivat niitä kuljetusvälineitä, jotka valmistetaan voimaan astumisen jälkeen.Koneellisten jäähdytyslaitteiden täytyy täyttää ATP-sopimuksen edellyttämät vaatimukset, jos niitä käytetään ATP–koreissa.

Jäähdytyslaitteet ovat tarkoitettu vain kuljetuksen ja lyhytaikaisen säilytyksen aikaiseen lämpötilanhallintaan. Laitteita ei ole tarkoitettu tai suunniteltu jäähdyttämään kuljetettavien tuotteiden lämpötilaa. Kuormatilaan lastattavat tuotteet tulee olla oikeassa kuljetuslämpötilassa ennen niiden lastaamista ja kuormatila tulee olla esijäähdytetty/lämmitetty ennen kuormaamista. Liian lämpimien tuotteiden lastaaminen kuormatilaan heikentää lämpötilanhallintaa ja lisää jäähdytyslaitteen energiankulutusta.

Lämpötilan mittaus- ja tallennuslaitteet

Kuormatilan lämpötilansäätöjärjestelmiä (jäähdytys ja lämmitys) ohjataan kuormatilasta mitattavan lämpötilan avulla. Kuormatilan lämpötilan tallennuslaitteet puolestaan tallentavat määrätyin välein kuormatilan lämpötilan. Tallennuslaitteita koskeva standardi SFS-EN 12830:2018 revisio määrittää mittalaitteille asetetut vaatimukset.

Jäähdytyslaitteiden yhteydessä olevat lämpötilan mittauslaitteet

Jäähdytys ja lämmityslaitteen lämpötilansäätöjärjestelmää ohjataan kuormatilasta välittyvän lämpötilatiedon perusteella. Kuormatilan jäähdytyslaitteissa lämpötilan seuranta on toteutettu hieman eri tavoilla riippuen kylmälaitteen mallista ja valmistajasta. Oleellista on, että seurantalaite mittaa luotettavasti joko kuormatilasta palaavan ilman tai sen lisäksi myös sinne puhallettavan ilman. Itse seurantalaite ei saa kuitenkaan säätää kylmäkoneen toimintaa vaan seurantalaitteen tulee olla erillinen osa kylmäkoneessa. Joillakin merkeillä seurantalaite on vakiovaruste ja se tulee ”sisäänrakennettuna” ja joillain merkeillä seurantalaite on kokonaan erillinen laite ja lisävaruste.

Laitteen käyttäjän pitää tuntea sekä kylmälaitetta ohjaavan termostaatin että lämpötilan mitta-anturin toiminta. Termostaatin lämpötilan asetuksessa voi tapahtua virhe, mikäli kuormauksessa on estetty ilman esteetön kierto kuormatilassa. Tällöin paluuilman lämpötila onkin vain kuormatilan etuosan lämpötila, kuormatilan takaosassa tilanne voi olla toinen.

Mikäli jäähdytyslaitteen toiminnasta ja kuormatilan lämpötilasta ei välity kuljettajalle tietoa ajon aikana, kuljettajan on varmistuttava määräajoin, että laitteet toimivat moitteettomasti ja kuormatilan lämpötila on termostaattiasetuksen mukainen.

Lämpötila vaihtelee jonkin verran riippuen siitä millaiset vaihtelun ylä- ja alarajat lämpötila-anturiin ja jäähdytyskoneeseen on asetettu. Uusimmissa kylmäkoneissa lämpötilan säätö tapahtuu automaattisesti termostaatin ohjaamana ja kuormatilan termostaatista on lämpötilanäyttö joko kylmälaitteessa olevaan paneeliin tai auton ohjaamoon.

Kuormatilan lämpötilaa tallentavat laitteet

Kuormatilan lämpötilan rekisteröintilaitteet voivat olla yhdistettyinä kylmälaitteen toimintaa sääteleviin mitta-antureihin tai sitten täysin erillisiä laitteita, joista tiedot voidaan purkaa eri tavoin. Kun kuljetuksessa vaaditaan standardin SFS-EN 12830:2018 revision mukainen rekisteröintilaite, sen on oltava erillään kylmäkoneen säätöjärjestelmästä. Moniosastoisiin kuormatiloihin pitää jokaiseen osastoon asentaa erillinen anturi, jolla seurataan ja tallennetaan kyseisen osaston lämpötilaa. Suositus on, että kuormatilassa olisi 2-3 anturia, jotka sijoitetaan tasaisin välein kuormatilan koko pituudelle. Yksi antureista olisi sijoitettava mittaamaan kylmälaitteelle palaavan ilman lämpötilaa.

Pakastettujen elintarvikkeiden kuljetuksissa käytettävässä kalustossa on oltava lämpötilan tallennuslaitteet, jotta pakastettujen elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevan ilman lämpötilaa voidaan valvoa tihein ja säännöllisin väliajoin.

Lämpötilatallenteet on päivättävä ja säilytettävä vähintään vuoden ajan ja elintarvikkeesta riippuen vielä pidempäänkin. Rekisteröintitulosten säilyttämisessä on varmistuttava, että tulokset ovat kohdistettavissa yksiselitteisesti tiettyyn kuormaan tai kuljetustapahtumaan.

Mittausvälineiden, joita käytetään pakasteiden lämpötilan seurantaan, on oltava standardien SFS-EN 12830:2018 revision, SFS-EN 13485 ja SFS-EN 13486 mukaiset. Elintarvikealan toimijoiden on säilytettävä kaikki asiaankuuluvat asiakirjat, joiden avulla voidaan tarkastaa, että edellä mainitut välineet ovat vastaavan EN-standardin mukaisia.

Pakasteiden paikallisjakelun aikana voidaan kuljetustilan ilman lämpötilaa mitata vähintään yhdellä helposti nähtävällä lämpömittarilla. Helposti nähtävällä tarkoitetaan mittaria, jonka lämpötilalukema on nähtävissä ilman erityisiä toimenpiteitä, kiipeämistä, osien irrottamista tms.

Paikallisjakelua ei ole määritelty, mutta kyseeseen tulevat vain lyhytkestoiset kuljetukset, joissa myös kuljetusmatkat ovat lyhyet. Paikallisjakelua on lähinnä tukkukaupan ja vähittäismyyntipaikan tai muun asiakkaan välinen lyhytkestoinen kuljetus. Jos jakeluauto käy useamman asiakkaan luona, suositellaan rekisteröivän lämpötilamittalaitteen käyttöä.

Yli kaksi tuntia kestävissä helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksissa on oltava tallentava lämpötilan seurantajärjestelmä.


Tuotteiden lämpötilan mittaamisessa käytettävät laitteet

Elintarvikekuljetuksissa tuotteiden kuormaushetken lämpötilan oikeellisuus on perustekijä kuljetusolosuhteiden hallinnassa. Kuormattaessa on syytä varmistua riittävän kattavasti, että kaikkien tuotteiden lämpötila on oikea ja sovitun mukainen. Lavoitettuja tuotteita kuormattaessa niistä on mitattava lämpötila vähintään kolmesta eri lavasta, jotka tulevat kuormatilan eri kohtiin. Osakuormasta mittauksia voi tehdä vähän vähemmän.

Kuormaa purettaessa vastaanottajan pitää tehdä välittömästi lämpötilamittaukset, joilla varmistetaan, että tuotteiden lämpötila on pysynyt oikeana kuljetuksen aikana. Tuotteiden lämpötilan mittauksessa käytettäville laitteille on pakasteiden osalta asetettu laatuvaatimukset. Muiden tuotteiden lämpötilan mittauksissa suositellaan käytettäväksi laadultaan saman tasoisia mittareita. Tuoretuotteiden kuljetuksissa käytetään useasti lasertekniikkaa alustavaan lämpötilan todentamiseen ja mikäli hyväksytyt raja-arvot ylittyvät, tehdään tarkempi mittaus tarkkuuslämpömittarilla. Lasertekniikan tulokset ovat aina suuntaa-antavia.

Pakattujen tuotteiden lämpötilan mittaaminen voidaan tehdä tuotetta rikkomatta, kun käytetään pinta-antureita tai pakkausten väliin asetettavia lanka-antureita. Antureiden pitää olla nopeita ja luotettavia.

Pakasteiden lämpötilamittauksissa käytettävän lämpömittarin on täytettävä seuraavat laatuvaatimukset:

Lähde: Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas