Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

Terminaalitoiminta

Terminaalin tekninen varustetaso riippuu säilytettävistä tuotteista. Mikäli elintarvikkeen laatu edellyttää erillistä tilaa esim. kylmäketjua, on elintarvikkeelle järjestettävä tarvittavat olosuhteet terminaalikäsittelyä varten.

Tuotteiden käsittely terminaalissa

Elintarvikkeita  tulee terminaaleihin joko suoraan valmistajalta tai kaupan keskusvarastoista ns. runkokuormissa. Terminaalikäsittelyssä tuotteet yhdistellään asiakkaille lähteviin kuormiin.  Suurin osa herkästi pilaantuvista tuotteista tulee asiakaskohtaisesti kerättynä, mutta osa tuotteista kerätään ja yhdistetään asiakkaalle menevään kuormaan.

Herkästi pilaantuvissa elintarvikkeissa oleellista on tuotteiden oikea lämpötila.  Laitoksista saapuvien tuotteiden saapumislämpötilat määräytyvät EU:n eläinperäisten elintarvikkeiden hygieniaa koskevan asetuksen (EY) N:o 853/2004 säädöksistä.

Mikäli herkästi pilaantuvien tuotteiden terminaalikäsittely on osa kaupan yhteisjakelua, niin terminaalissa oloaika lasketaan mukaan yhteisjakelun kokonaisaikaan. Kokonaisaika ei saa ylittää 24 tuntia eikä tuotteiden lämpötila poiketa 3 astetta enempää vaatimusten asettamasta lämpötilasta.

Terminaalitoiminnan aikana on noudatettava vaarallisten aineiden kuljetuksissa annettuja säädöksiä vaarallisten tai elintarvikkeille haitallisten aineiden erillään pitämisestä elintarvikkeista. Muutoin elintarvikkeet voidaan pitää terminaalikäsittelyn aikana samassa tilassa muiden tavaroiden kanssa, elleivät nämä tuotteet tai tavarat aiheuta elintarvikkeen laadun heikkenemistä.

Terminaalikäsittely on suoritettava siten, etteivät elintarvikkeet ja niiden pakkaukset rikkoonnu terminaalikäsittelyn aikana. Käytettäessä koneellista käsittelyä on varmistettava, ettei se aiheuta tuotteen tai sen pakkauksen rikkoontumista. Käytettäessä kuormankantajia niiden tulee olla ehjiä ja puhtaita.

Tilapäisen säilytyksen aikana on huolehdittava, etteivät haittaeläimet voi saastuttaa kuljetettavia elintarvikkeita tai niiden pakkauksia.

Kuljetusterminaalit, joissa elintarvikkeiden jakelukuljetuksia reititetään uudestaan, lasketaan osaksi kuljetusketjua. Kokonaisaika ei saa ylittää 24 tuntia.

Terminaalien toiminnalliset vaatimukset

Terminaalin tulee olla siisti ja lämpötilaltaan kyseiseen toimintaan soveltuva. Hyvän käytännön ohjeet edellyttävät, että terminaali, jossa lajitellaan elintarvikkeita, on siisti ja pöly tai muu lika eivät saa kerääntyä kuljetusketjussa olevan elintarvikkeen tai sen myyntipakkauksen päälle.

Terminaalin tekninen varustetaso riippuu säilytettävistä tuotteista. Mikäli elintarvikkeen laatu edellyttää erillistä tilaa esim. kylmäketjua, on elintarvikkeelle järjestettävä tarvittavat olosuhteet terminaalikäsittelyä varten.

Terminaalinpitäjän vastuut

Terminaalinpitäjä vastaa siitä, että elintarvikkeita säilytetään ja siirretään terminaalissa olosuhteissa, joissa elintarvikkeen laatu ei heikkene. Terminaalin pitäjä vastaa siitä, että terminaalin henkilökunta hallitsee elintarvikekuljetuksia ja tilapäistä säilytystä koskevat menettelyt ja säädökset.

Terminaalitoiminnasta tulee tehdä ilmoitus valvontaviranomaisille, ellei sitä ole ilmoitettu kuljetustoiminnan yhteydessä.

Terminaalinpitäjän on tiedettävä elintarvikkeisiin kohdistuvista vaaroista, joita voivat aiheuttaa vieraat aineet, lämpötilan muutokset, haittaeläimet tai linnut. Tällöin elintarvikkeet on suojattava omavalvontasuunnitelmassa määrättyjen ohjeiden mukaisesti.

Terminaalin pitäjän on varmistettava, että asiattomat henkilöt eivät pääse käsiksi elintarvikkeisiin terminaalitoimintojen aikana.