Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

Termit

Alkutuotannon tuote

Muun muassa maaperän, kotieläintuotannon, metsästyksen ja kalastuksen alkutuote.

Alkutuotanto

Alkutuotannon tuotteiden tuotanto, kasvatus ja viljely, myös sadonkorjuu, lypsäminen ja kaikki eläintuotannon vaiheet ennen teurastusta. Se sisältää myös metsästyksen, kalastuksen ja luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen.

Alkutuotantopaikka

Maatila, puutarha tai muu paikka, jossa harjoitetaan elintarvikkeiden alkutuotantoa.

ATP-Sopimus

Accord relatif aux Transports internationaux de denrées Périssables et aux engins spéciaux a utiliser pour ces transports, Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskeva sopimus.

Eines

Teollisesti valmistettu elintarvike, joka on jatkokäsitelty. Vaatii säilyäkseen kylmävarastointia.

Elintarvike

Aine tai tuote, myös jalostettu, osittain jalostettu tai jalostamaton tuote, joka on tarkoitettu tai jonka voidaan kohtuudella olettaa tulevan ihmisten nautittavaksi.

Elintarvikealan toimija

Luonnollinen tai oikeushenkilö tai -henkilöitä, jotka ovat vastuussa elintarvikelainsäädännön vaatimusten noudattamisen varmistamisesta valvonnassaan olevassa elintarvikeyrityksessä.

Elintarvikehuoneisto

Mikä tahansa rakennus, huoneisto tai kuljetusväline tai niiden osa taikka muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaikka.

Elintarvikelainsäädäntö

Lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, jotka koskevat yleisesti elintarvikkeita ja erityisesti elintarvikkeiden turvallisuutta sekä yhteisössä että jäsenvaltioiden tasolla.

Eläinperäinen tuote

Eläinperäinen elintarvike mukaan luettuina hunaja ja veri. Ihmisravinnoksi tarkoitetut elävät simpukat, elävät piikkinahkaiset, elävät vaippaeläimet ja elävät merikotilot, ja muut eläimet, jotka on tarkoitus valmistaa toimitettavaksi elävinä lopulliselle kuluttajalle.

HACCP

Hazard Analysis and CriticalControl Points; vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet.

Helposti pilaantuva elintarvike

Elintarvike, joka koostumuksensa, rakenteensa, käsittelynsä tai muista ominaisuuksistaan johtuen tarjoaa mikrobeille hyvät lisääntymismahdollisuudet, ja siksi vaatii säilyäkseen joko alhaisia tai korkeita lämpötiloja.

Jäätelö

Makeutettu jäädytetty elintarvike, joka on tehty rasva-proteiiniemulsiosta ja muista ainesosista ja joka on tarkoitettu nautittavaksi sellaisenaan tai osittain sulaneena.

Kalastustuote

Kaikki luonnonvaraiset tai viljellyt meren tai makean veden eläimet (lukuun ottamatta eläviä simpukoita, eläviä piikkinahkaisia, eläviä vaippaeläimiä ja eläviä merikoteloja ja kaikkia nisäkkäitä, matelijoita ja sammakoita) sekä kaikki niiden syötävät muodot, osat ja niistä saadut tuotteet.

Kuljetusväline

Elintarvikkeiden kuljetukseen soveltuva, liikenteeseen hyväksytty ajoneuvo, kontti, tai vaihtokori.

Kuormankantaja

Rullakko, kuormalava, uudelleen täytettävä laatikko. Tuotteiden tukku- tai kuljetuspakkaukset kerätään tai lavoitetaan käsittely-yksiköiksi esimerkiksi kuljetusta ja varastointia varten.

Kuormatila

Kuljetusvälineen tila, johon elintarvikkeet kuormataan.

Kylmätuote

Tuore-elintarvike, joka pitää säilyttää jääkaappilämpötilassa (+0… +4 °C).

Lihavalmiste/-tuote

Jalostettu tuote, joka syntyy lihan jalostuksen tai näiden jalostettujen tuotteiden jatkokäsittelyn tuloksena siten, että leikkuupinnan perusteella voidaan todeta, että tuoreen lihan ominaisuudet ovat kadonneet.

Lämpömittari

Laite, jolla mitataan varastossa tai kuljetusvälineessä olevan ilman tai tuotteen lämpötila.

Lämpötilan rekisteröintilaite

Tallentava lämpömittari, joka säilyttää mittaustulokset ja joista ne voidaan jälkeenpäin lukea.

Lämpötilan säätölaite

Kylmäkone tai lämmityslaite, jolla ohjataan ja säädetään varaston tai kuljetusvälineen lämpötilaa.

Omavalvonta

Elintarvikealan toimijan oma järjestelmä, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvike, alkutuotantopaikka ja elintarvikehuoneisto sekä siellä harjoitettava toiminta täyttävät lakisääteiset vaatimukset.

Pakastetuttu elintarvike (pakaste)

Puolisäilyke

Elintarvike, joka on suljettu tiiviiseen pakkaukseen ja käsitelty säilyväksi viileässä.

Raakalihavalmiste

Tuore liha, jauheliha mukaan luettuna, johon on lisätty elintarvikkeita, mausteita tai lisäaineita tai jota on jalostettu, mutta ei kuitenkaan niin, että lihan sisäinen lihassyyrakenne olisi muuttunut ja tuoreen lihan ominaisuudet olisivat hävinneet.

Teollinen tuoretuote

Elintarvikehuoneistossa/-teollisuudessa erilaisista raaka-aineista valmistettu elintarvike, joka säilyäkseen vaatii kylmäketjua.

Tuore liha

Liha, jolle ei ole tehty muita säilöntäkäsittelyitä kuin jäähdytys, jäädytys tai pakastaminen, mukaan lukien tyhjiökääritty tai suojakaasupakkaukseen kääritty liha.

Tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaihe

Mikä tahansa vaihe, tuonti mukaan lukien, elintarvikkeen alkutuotannosta sen varastointiin, kuljetukseen, myyntiin tai lopulliselle kuluttajalle toimittamiseen asti edellä mainitut vaiheet mukaan luettuna.

Täyssäilyke

Elintarvike, joka on suljettu tiiviiseen myyntipakkaukseen ja käsitelty säilyväksi huoneenlämmössä.

Valmisruoka

Käyttövalmis ruoka. Säilytysolosuhteet riippuvat tuotteen pakkaus ja valmistustavasta.

Viilennetty tuote

Tuore-elintarvike, joka pitää säilyttää jääkaappilämpötilassa (+4… +8 °C).

Vähittäiskauppa

Elintarvikkeiden käsittely ja/tai jalostus, säilytys myyntipaikassa ja jakelu lopulliselle kuluttajalle, johon kuuluvat jakelukeskukset, ateriapalvelutoimet, tehdasruokalat, laitosruokalat, ravintolat sekä muut samankaltaiset elintarvikepalvelutoimet ja -kaupat, markettien jakelukeskukset ja tukkuliikkeet.