Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

LONK – logistiikka-asiakkaat

Logistiikka-asiakkaiden neuvottelukunta LONK toimii logistiikka-alalla yhteistyöfoorumina ja toimijoiden edunvalvontaa varten.

Logistiikka-asiakkaiden neuvottelukunnan ajankohtaisia asioita ovat tällä hetkellä tulevassa hallitusohjelmassa linjattavat asiat, erityisesti infran rahoitus, rahoitusmallit, digitalisaation edistäminen ja logistiikka-alan toimintaympäristöön vaikuttavat muut tekijät, kuten koulutus ja työvoiman saanti.

Päästövähennyskysymykset ovat nousseet aivan keskeisiksi kysymyksiksi liikenteessä ja käytettävässä kalustossa, miten ajoneuvokantaa ja polttoaineita voidaan muokata vähemmän saastuttavaan muotoon ja mitä kannustimia ja ohjauskeinoja käytetään, jotta muutokset ovat mahdollisia.

Tavaraliikenteen digitalisaatiota yritetään edistää eri liikennemuodoissa.

Jakeluliikenteen sujuvoittaminen erityisesti Helsingissä on ollut projektina-. YTL toimii koollekutsuja City-logistiikan foorumissa, jossa esillä on purku- ja lastauspaikkojen kehittäminen, logistiikkaparkkiluvat, rekkaparkit sekä jakelun uudet muodot, kevytjakelu ja dronet.

Neuvottelukunnan tehtävät

Infrarahoituksen turvaaminen

  • Kohdennuksessa otettava huomioon Elinkeinoelämän kuljetukset tieverkolla -selvityksen ja Väylä 2050 -vision tulokset tavaraliikenteen virroista. Rautateillä priorisointi nykyverkon kuljetuskykyyn (satamayhteydet, sähköistykset, ratapihat, sillat, kulunvalvonta, ohituspaikat), pääradan pullonkaulan purkamiseen ja itäyhteyksiin.
  • Rekkaparkkien rakentamiseen investointiraha 25 me? Asiaa selvitetty https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lts_2018-28_raskaan_liikenteen_web.pdf
  • Kannatamme yritysmalleja infrahankkeiden rahoittamiseen, jos ne aikaistavat hankkeita ja laajentavat rahoituspohjaa. Emme kannata tietulleja!

Digitalisaation hyödyntäminen

Digitaalinen data toiminnan, mm. tekoälyn, perustaksi. Yritysten kanssa on sovittava käyttöoikeuksien ja jakamisen periaatteet, myös mikä tieto liikesalaisuuden ja tekijänoikeuksien piirissä ja mihin liittyy turvallisuuskysymykset. On tietoja, joita voidaan jakaa avoimesti ja jotka hyödyttävät kaikkia, sekä tietoja, joiden vaihto perustuu sopimukseen. Logistiikka-ala muuttuu palveluja yhdistäväksi verkostoksi. 

Toimintaympäristön muutostekijät
  • Puolustusvoimien autonkuljettajakoulutuksen laajuus ja ajoneuvo- ja kuljetustekniikan ammatillisen koulutuksen aloituspaikat on säilytettävä riittävän suurena
  • Oppisopimuskoulutusta liikenne- ja logistiikka-alalla on laajennettava, erityisesti maahanmuuttajille, ml. kielikoulutus, sekä alan vaihtajille täydennyskoulutus.
  • Digitalisaatio on tuotava mielenkiintoisella tavalla alan imagoon mukaan. Digitalisaatio ja palvelulähtöiset toimintatavat, mm. jakelutalous, ovat alan tulevaisuutta. Työntekijöiltä edellytetään kykyä kehittää omaa osaamistaan, mobiilityökalujen hallintaa, ml. tietoturva, sekä sosiaalisia taitoja.
  • Yhteistyötä koulujen ja yritysten välillä lisättävä työelämään tutustumisjaksoilla logistiikka-alan yritysten tunnetuksi tekemiseksi
  • KULJETUS- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖLLISYYS ON AINA UUDISTUVAA, NYKYÄÄN TIIMITYÖTÄ. VÄESTÖN IKÄÄNTYESSÄ ALALLE AVAUTUU NOIN 22800 TYÖPAIKKAA!
  • Yhdistelmäkuljetukset: Pidemmille matkoille yhdistelmäkuljetuspalvelut. Edellyttää terminaaleja, rekka-/konttivaunujen käyttöä. Markkinaehtoisille toimijoille luotava edellytykset koota lohkoketju.

.Neuvottelukunnan yhteystiedot:

Yhteinen Toimialaliitto
Logistiikka-asiakkaiden neuvottelukunta
Eteläranta 10, 7. krs.
00130 Helsinki

Jouni.Lind@ytl.fi

p. 050 521 3305