Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

Päästökaupan vaikutus kompensoitava

Yhteinen Toimialaliitto katsoo EU-tasolla sinänsä päätettyyn päästökauppaan liittyy tärkeitä toimeenpanossa huomioitavia asioita, joista tulee tehdä kansalliset päätökset. Suomen pitkiin etäisyyksiin ja vaikeisiin ilmasto-olosuhteisiin perustuva kuljetusala ei voi ottaa päästökaupasta lisäkustannuksia jo nykyiset korkean polttoaineverotuksen päälle. Ennemmin EU:n yhteinen päästökauppa on mahdollisuus tasoittaa kilpailuolosuhteita maiden välillä. Kun päästökauppa toteutuu joko 2027 tai 2031, niin on välittömästi aloitettava valmistelu kompensoivista toimista ja synkronisoitava ne toimeenpanoaikatauluun. Edellisen hallituksen aikana on jo valmisteltu lainsäädäntöluonnos ammattidieselistä, joka voi olla yksi instrumentti. Tarkastelun tulee kuitenkin vääjäämättä myös kokonaistarkastelu polttoaineverotuksessa, miten elinkeinoelämän toiminnat pidetään kilpailukykyisenä.

Viittaamme EK:n yhdessä valmisteltuun lausuntoon asiassa, missä kiinnitetään huomioita erityisesti puutteellisiin vaikutusarviointeihin sekä arviointien vajaavuuteen kompensaatiomallien osalta. Ammattidiesel kompensoisi kustannuksia kuljetuksissa mutta esim. työkoneiden osalta tullaan kysymykseen rajauksista. Matkailualan lausunnossa viitataan vaikutuksiin matkailua ja niiden tukitoimia haittaavasti (kotimaan matkailun hintakilpailukyky heikkenee) ja maa- ja metsätalousalalla ollaan huolissaan laajan toimeenpanon vaikutuksista. Raskaan liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien ja jakeluinfran kehittymisen edistäminen ovat yksi keskeinen asia, johon tulee panostaa, kun se ei markkinaehtoisesti vielä luonnostaan edisty tarvittavalla tavalla. Kompensaatiokeinoja ns. vihreään liikenteeseen ja kestäviin toimintatapoihin voidaan tässä yhteydessä tarkastella laajemmin mutta valmistelussa on otettava huomioon kuljetuskaluston pitkät investointikierrot.

Esitämme, että hallitus voisi rakentaa toimeenpanon aikataulut huomioon ottaen säännösperustaisen ”polun” (tiekartan), missä elinkeinoelämän toimintojen kilpailukyky turvataan kompensaatiotoimin päästökaupan aiheuttamista sisäänrakentuvista kustannuksista huolimatta.

Lisätietoja: Jouni.Lind@ytl.fi p. 050 521 3305