Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

Päästölaskentastandardista myös suomenkielinen julkaisu.

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vastaavat yli viidenneksen osuutta globaaleista päästöistä.

EU-alueella on tunnistettu tarve yhtenäistää kuljetuksiin ja logistiikkaan liittyvän päästölaskennan periaatteet. Näiden laskentaperiaatteiden yhdistäminen pyritään tekemään CountEmissionsEU(siirryt toiseen palveluun) lainsäädäntöaloitteen kautta. Aloitteen keskeinen työkalu on kuljetusketjujen kasvihuonekaasupäästöjen mittaamista ja raportointia määrittävä SFSEN ISO 14083:2023 standardi.

Standardin laskentaperiaatteet kattavat kuljetusmuotojen aiheuttamat päästöt, polttoaineketjun päästöt (well-to-wheel) sekä liikenteen solmukohdissa syntyvät päästöt (esim. lastin siirto rekasta junaan). Standardi määrittää laskentaohjeistuksen lisäksi ohjeistuksen myös tulosten raportoinnille.

SFS julkaisee SFS-EN ISO 14083 Greenhouse gases. Quantification and reporting of greenhouse gas emissions arising from transport chain operations / Kasvihuonekaasut. Kuljetusketjujen kasvihuonekaasupäästöjen määritys ja raportointi myös suomenkielisen käännöksen vielä tämän vuoden puolella.

SFS:n verkkokauppa(siirryt toiseen palveluun)

Standardi kattaa kuljetusmuodot tavara-ja henkilöliikenteelle sekä toiminnot liikenteen solmukohdissa. Kuljetusmuodot – maantiekuljetus, laivakuljetus (meri ja sisävesi), rautatiekuljetus, lentokuljetus, putkikuljetus sekä köysirata. Liikenteen solmukohdat, esim. matkakeskukset, lastaus ja purkuoperaatiot.

Standardi määrittää kuljetusketjuun liittyvät prosessit, joista syntyvät päästöt tulee sisällyttää laskentaan, esimerkiksi – kuljetusmuodon aiheuttamat päästöt, lastaus-, purku ja tukitoimien päästöt, polttoaineiden tuotannon päästöt sekö mahdolliset kylmäainevuodot.

Laskennan ulkopuolelle rajataan esimerkiksi kaluston tuotannon ja ylläpidon päästöt, kylmäaineiden tuotannon päästöt ja syntyneet jätteet. Lisäksi standardissa on määritelty joitakin vapaaehtoisesti sisällytettäviä prosesseja, kuten rahdin välivarastoinnin aiheuttamat päästöt sekä kuljetuksiin liittyvän tietoliikenteen aiheuttamat päästöt

Standardin SFS-EN ISO 14083 mukaista päästölaskentaa voidaan hyödyntää myös osana muuta päästölaskentaa ja siihen liittyviä standardeja.

Standardi korvaa 2013 julkaistun SFS-EN 16258 Kuljetuspalvelujen energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen laskenta-ja ilmoitusmenetelmät (tavara-ja henkilökuljetukset) standardin.

Kimmo Konkarikoski
kimmo.konkarikoski@ytl.fi