Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

Puupakkauspäivät korosti vastuullista lavatoimintaa

Puupakkauspäivät keräsi laajan osallistujajoukon pohtimaan puupakkausten käyttöä. Kuorman kantajat neuvottelukunnan (KUKA) puheenjohtaja Antti Tekoniemi totesi, että ala haluaa olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa, kuulla ja kehittää toimintaa. Entistä suurempi merkitys on vastuullisuusasioilla. EU:n pakkauksia ja pakkausjätteitä koskeva asetus PPWR asettaa tavoitteita puupakkausten uudelleenkäytön lisäämiseen. Uusia vaatimuksia tulee tarkastella lähiaikoina neuvottelukunnassa, mitä muutoksia se tarkoittaa lavatoimintaan.

KUKA-neuvottelukunnan asiamies Jouni Lind esitteli neuvottelukunnan toimintaa. Toiminnan raamiksi on luotu Puupakkaus 2020 -järjestelmä. Tämä sisältää ohjeistukset standardilavojen luvalliseen valmistukseen ja korjaamiseen, lavakeskusten toiminnan säännöllisen auditoinnin sekä omavalvonnan, kestävien toimintatapojen noudattamisesta tehtävän sopimuksen ja vastuullisuustoiminnan esilletuonnin vastuullisuuslogon käytöllä. KUKA-neuvottelukunta toimii standardilavojen oikeuden haltijana ja alan kehittäjäfoorumina ja toivoo, että kaikki lavakeskukset saataisiin vastuullisen toiminnan piiriin ja tätä kautta myös hoidettua alalle asetettuja yhteiskunnallisia velvoitteita, kuten kierrätys ja turvallisuuden edistäminen logistiikassa. Käytännössä KUKA-neuvottelukunta on ulkoistanut lupa-asioiden hallinnan ja auditointitoiminnan Kiwa Inspectalle.

Auditoija Reijo Ravila Kiwa Inpectalta totesi auditointien sujuneen hyvin ja lavakeskuksissa oli hyvässä hengessä löytynyt kehittämisen kohteita, mm. työturvallisuuteen liittyvät työnantajavelvoitteet sekä ISO-standardien huomioon ottaminen asiakasvaatimuksissa. Ravila nostatti keskustelua EPAL-lavojen vahvistuneista määristä markkinoilla ja tarve olisi järjestää niidenkin luvanvarainen korjaaminen Suomessa ja Ruotsissa. Haasteena on EPAL:n varsin kohtuuttomat tarkastamisen vaatimukset, jotka eivät sovellu Suomen pienvolyymiseen toimintaympäristöön. Asiasta käydään keskustelua, olisiko joku järkevä ratkaisu löydettävissä. Ravila nosti esille myös laittomien kuormalavojen esiintymisen markkinoilla. Ravilan dioista löytyy vaatimukset pähkinänkuoressa standardilavoille ja esimerkkejä laittomasta korjauksesta. On yhteinen asia saada laittomat lavat pois markkinoilta. Ne voivat haitata automaattilinjojen toimintaa, vaarantaa työturvallisuutta ja vääristävät myös markkinaa.

Jari Rautiaisen Rudukselta mukaan rakennusteollisuudessa haasteina on, että lavakokoja joudutaan räätälöimään tuotteiden mukaan. Siksi standardilavat eivät aina istu pakkaamiseen. Yritykselle on tärkeää lavojen saannissa toimitusvarmuus ja laatu. Lavoja käytetään varastointiin pinoamalla neljäänkin kerrokseen, jolloin kestävyyttä on oltava. Lavoilla on merkitystä työturvallisuuden kannalta. Rudus haluaa edistää lavojen kierrätysmallia. Siinä on monta osajää, jotta se toimii tehokkaasti.

Marjo-Riitta Blauberg ympäristöministeriöstä puhui hyväksyttävä olevasta pakkaus- ja pakkausjäteasetuksesta. Se tuo kierrätettävyydelle uusia vaatimuksia ja määrittelee tuottajakäsitteen uudelleen. Tavoitteena on tuottaa 5 % vähemmän pakkausjätettä. Asetus tulee määrittelemään mm. että pakkaamisessa saa olla tyhjää tilaa maksimissaan 50 %. Kuljetuspakkausten halutaan olevan uudelleen käytettäviä sitovasti 40 % vuonna 2030 ja tavoitteellisesti 70 % vuonna 2040. Kiristekalvot lasketaan kuitenkin pois tästä ja myös kartonkilaatikot on oma kysymyksensä.

Satu Estakari Suomen Pakkaustuote Oy:stä totesi, että lavojen uudelleenkäyttö on noussut vuonna 2022. Vuonna 2023 luvuissa näkyy talouden ”ahtaus”. Kierrätyksessä on tultu hiukan alas mutta vuoden 2023 luvut vahvistuvat vasta, kun markkinoille saatetuista puupakkauksista saadaan määrätiedot. Kierrätyksen osalta on edessä haasteellisuutta, kun EU-vaatimukset vuonna 2030 nostavat tavoitteita. Keskeisimpiä kierrätykseen laskettavia eriä ovat standardilavojen korjaaminen ja kaapelikelojen korjaus, mitä niiden eteen edelleen voidaan tehdä! Maisemointi ja kompostointikäyttö ovat laskeneet. Energiahyödyntäminen vetää niin hyvin, että se vie kierrätysmateriaalia. Energiakäyttöä ei lasketa kierrättämiseksi. Suomen Pakkaustuote edistää kierrättämistä maksamalla korvauksia kierrätyksen edistäjätahoille toimien kehittämisestä.

Petri Sinkko DBSchenkeriltä kertoi kuljetusalan näkökulmia lavojen käytöstä. Lavojen käyttöä määrittävät se, käytetäänkö niitä kuljetuspakkauksina vai myyntipakkauksina ja käytetäänkö niitä varastointiin. Elintarvikevarastoinnissa ja -kuljetuksissa on omat tarpeet. Alaa ohjaavat trendeinä mm. kustannustehokkuusvaateet asiakkailta ja verkkokaupan kehittyminen. DBSchenker on laatinut ohjeistusta pakkaamiseen, missä myös kuormalavakäyttö huomioitu. DBSchenker kokeilee lavojen palauttamisen tehostamista maalaamalla kulmapalat. Näin ne erottuvat helpommin pinoissa ja saadaan koottua palautukseen.

Iltapäiväosiossa vierailtiin Postin/Transvalin logistiikkakeskuksessa Vantaalla. Logistiikkakeskuksessa käytetään paljon lavoja varastoinnissa varastoitavan tavaran koon mukaisesti. Keskukset ostavat lavoja erissä, kun toimitusten mukana tulevat lavat eivät riitä. Keskusten asiakkaat osaltaan määrittävät palvelun sisältöä, miten varastoitava ja eteenpäin pakattava tavara käsitellään.

Lisätiedot: jouni.lind@ytl.fi p. 050 521 3305

Esitysmateriaalit: