Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

Taittovirhekirurgian palvelujen laatu kohoaa standardoinnilla

Yhteinen Toimialaliitto (YTL) pyytää lausuntoja standardiehdotukseen “Taitteisuutta muuttavan kirurgian palvelut”, jossa määritetään vastuullisen ja laadukkaan taittovirhekirurgisen palvelun toimintamalli. Kommentoida voi 29.9.2023 saakka.

Näkö on toimintakyvyn kannalta tärkein aistimme. Näkemistä haittaavia taittovirheitä voidaan korjata taittovirheleikkauksilla, jotka ovat yleisimpiä kirurgisia toimenpiteitä.

Taittovirheleikkaukset ovat palvelusektorin alaan kuuluvaa liiketoimintaa, jossa tuote tuotetaan vapaavalintaisella leikkauksella. Leikkausta harkitsevalla ei kuitenkaan ole yleensä asiantuntemusta tunnistaa laadukasta toimintamallia harkitsemalleen palvelulle. Hänellä ei myöskään ole mahdollisuutta arvioida toimenpiteeseen liittyvää yksilöllistä riskitasoaan.

Palvelun toimintamalli vaikuttaa merkittävästi lopputulokseen yksilöllisen lähtötilanteen ohella. Nyt lausuntokierrokselle valmistunut palvelustandardi määrittää mahdollisimman turvallisen ja vastuullisen palvelun toimintamallin kriteerit. Se vähentää riskejä ja varmistaa laadukkaimman mahdollisen lopputuloksen. Palvelun toimintamallin standardointi parantaa asiakkaan asemaa peruuttamattoman toimenpiteen hankkijana.

Standardi antaa vastuullisesti toteutetun palvelupolun ne askelmerkit, joita noudattamalla kirurginen palvelu todennäköisimmin toteuttaa asiakkaan näköpotentiaalin kokonaisuudessaan. Vastuullisella toimintamallilla säästetään myös yhteiskunnan kuluja, kun haittavaikutusten hoitotarve vähenee.

Standardointityöhön osallistuivat kirurgien lisäksi tarkkailevat ja kommentoivat edustajat HUS Silmäklinikalta, Pohjanmaan hyvinvointialueelta, Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän yliopistoista, Turun yliopiston bioetiikan instituutista ja Metropolia ammattikorkeakoulusta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV), Kuluttajaliitto sekä Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus toivat omien toimialojensa näkökulman standardointiin ja valvoivat kuluttajien edun toteutumista.

Palvelustandardi hyödyttää taittovirhekirurgian alaa

Standardien noudattaminen on vapaaehtoista. Palveluntarjoajat kuitenkin hyötyvät vastuullisesta toimintamallista kohonneena asiakastyytyväisyytenä. Standardin mukainen toimintamalli lisää asiakkaan luottamusta ja tuo palvelun piiriin myös niitä, jotka ovat katsoneet standardoimattoman palvelun riskialttiiksi.

“Käsillä oleva standardi määrittää toimintamallin, joka on laadittu taittovirhekirurgisen palvelun turvallisin ja laadukkain lopputulos päämääränään. Erityisesti se antaa asiakkaalle keinon oman ja yksilöllisen riskitasonsa arvioimiseen ennen leikkaukseen sitoutumista sekä ilman erikoisalan asiantuntemusta”, standardialoitteen laatinut kirurgi Jarno Ylitalo toteaa. 

Asiakkaan näkökulma on ollut standardoinnin lähtökohtana. Toimintamalli laadittiin varmistamaan paras mahdollinen asiakaskokemus. Vastuullinen palvelu, hoitolupausten läpinäkyvyys ja informoinnin kattavuus lisäävät asiakastyytyväisyyttä. Toimintamallin lähteenä on ollut potilasasiamies Anriikka Viikin kehittämä tarkistuslista (https://ocucoach.com/checklist/(siirryt toiseen palveluun)).

Palvelustandardi ei tule sisältämään lääketieteellisiä tai teknisiä ohjeita, vaan keskittyy asiakkaan kohtaamiseen ja palvelupolkuun. Se korostaa avoimuutta hoitolupauksissa sekä palveluntarjoajan vastuuta toimenpiteen lopputuloksesta.

Standardiehdotus E926 “Taitteisuutta muuttavan kirurgian palvelut” on kommentoitavissa 29.9.2023 saakka SFS:n lausuntopyyntöpalvelussa: (https://lausunto.sfs.fi/Home/Details/17530(siirryt toiseen palveluun)).

Suvi Pasanen
suvi.pasanen@ytl.fi