Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

Ambulanssistandardin EN 1789 uudistustyö käynnistyy – tule mukaan!

YTL järjesti tilaisuuden ambulanssistandardista, joka määrittelee ambulanssien tekniset vaatimukset. Standardin kehitystarpeiden tarkastelu ja päivitystyön suunnittelu on aloitettu, ja osallistujia tarvitaan mukaan tähän työhön. 

Ambulanssien asema terveydenhuollon palveluketjussa on keskeinen, mutta voidaanko niiden erikoisasema turvata, kun liikenteen ja ympäristön vaatimukset tiukkenevat? Ambulanssit ovat henkilökuljetukseen tarkoitettuja erikoisajoneuvoja, jotka tehtäviensä vuoksi vaativat erivapauksia ajoneuvoasetuksesta (EU) 2018/858. Ambulanssien valmistamisen ja varustamisen teknisiä vaatimuksia määriteltäessä asetuksessa viitataan standardiin SFS-EN 1789:2020 Lääkinnälliset ajoneuvot laitteineen. Euroopan komissio edellyttää erivapauksien myöntämiseen yhdenmukaista, laadukasta ja uskottavaa vaatimuksenmukaisuuden todentamista.

Standardointijärjestö CENin tekninen komitea CEN TC 239(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) on päättänyt aloittaa standardin alustavan päivityksen (PWI, Preliminary Work Item), jotta voidaan ajoissa huomioida kaikki tarvittavat muutokset ennen sen seuraavaa varsinaista uudistamista. Tavoitteena on, että standardin tulkinta olisi yhdenmukaisempaa, standardinmukaisuuden todentaminen selkeämpää ja ajoneuvoihin kohdistuvat uudet vaatimukset, kuten tiukentuvat liikennesäännöt ja ilmastotavoitteet, pystyttäisiin huomioimaan paremmin.

Standardin uudistusta suunnittelevaa työryhmää johtaa Martti Poukka, Trinix Oy, jolla on pitkä kokemus standardin kehittämisestä. Standardin uudistamiseen ja sisällön laatimiseen on nyt tärkeää saada mukaan kaikki osapuolet, jotka joutuvat toiminnassaan huomioimaan standardin vaatimukset: ambulanssien ja niiden varusteiden valmistajat, viranomaiset (STM, Traficom), ambulanssien ostajat, käyttäjät ja kouluttajat.

Tilaisuudessa aiheesta olivat keskustelemassa Timo Kärkkäinen, Traficom, Martti Poukka, Trinix sekä Kimmo Konkarikoski, YTL.

Kimmo Konkarikoski
kimmo.konkarikoski@ytl.fi

Lisää aiheesta