Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

Lausunto raideliikennelain muuttamisesta

Yhteinen toimialaliitto hyväksyy maltillisen ja määräaikaisen investointiperusteisen ratamaksun edellytyksellä, että raideliikenteen kilpailukyvystä huolehditaan verrattuna muihin liikennemuotoihin. Lähtökohtaisesti on kuitenkin valtion tehtävä rahoittaa ratainvestoinnit. Investointiperusteisuudesta ei tule tehdä välinettä maksattaa Digiradan kustannukset, mistä teknologiasta ei ole kovinkaan hyötyä operoiville yhtiöille vaan aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia laitehankintoihin.

Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta VN/1559/2023

Raideliikennelakiin esitetään muutosta, että ratamaksun perusmaksun investointiperusteisen korotuksen korotusmahdollisuutta nostettaan enimmillään viisinkertaiseksi voimassa olevan ratamaksun perusmaksun tasoon nähden. Ehdotetun muutoksen tavoitteena on saada ratamaksun perusmaksun investointiperusteisesta nykyistä toimivampi rahoituskeino rataverkon investointien rahoituksessa.

Yhteinen Toimialaliitto ry näkee, että ratamaksun nostolla voi olla merkittäviä vaikutuksia raideliikenteen kilpailukykyyn. Periaatteessa hyväksymme, että kun tehdään raideliikenteen toimintaedellytyksiä ja palvelutasoa parantava investointi, niin siihen liittyy myös korotetut maksut. Tavoitteemme on ratainfran kehittäminen, mihin nykyinen valtion rahoitus ei oikein riitä. Näemme kuitenkin, että päätettäessä korotuksista on tehtävä hyvin huolellinen kokonaisarviointi myös kilpailukyvyn näkökulmasta muihin liikennemuotoihin nähden. Ei voi olla niin, että vain raideinvestoinneista maksetaan ja kumipyöräinvestoinnit kattaa valtio muutoin.

Maksutasoissa on otettava huomioon analyysin kestävyys, ettei maksujen takia raideliikenne menetä kilpailukykyä. Kilpailukyvyn arviointi voi pitää sisällään laajemman saavutettavuuden näkökohtia rataverkolla laajemmin, eikä yksittäisessä yhteysvälissä. Tavoitteena tulee kaikkinensa olla kulkumuoto-osuuden siirtymä raiteille. Hallituksen luonnoksessa on viitattu Lahden rataan ja sen maksutasoihin esimerkkinä ja vertailukohtana. Infrahankkeena vertailu toimii.

Kiinnitämme huomiota huoleen, että Digiradan investointikustannuksia alettaisiin lainmuutoksen avulla maksattamaan yhä enemmän raidetoimijoilla. Kyseessä on mittava investointi roll-out-vuosina ja se pitää paljon kehitysmahdollisuuksia alalle. Operoivien yhtiöiden huoli on kuitenkin rahoitus ja hankkeesta operointiin saatavien hyötyjen suhde mahdollisiin kustannuksiin nähden. Lainmuutoksen ei tulisi luoda automaattia, että ratamaksukorotuksilla rahoitetaan kukin Digi-radan osahanke.

Perusnäkemyksemme on, että rataverkon ylläpito ja kehittäminen tulee tehdä valtion väylä-rahoituksella. Yksittäisissä investointihankkeissa määräaikainen ratamaksun korotus on mahdollinen, kunhan sen perusteet kestävät raidemarkkinan kilpailukyvyn ylläpitämisen.